Gdje sam?

Zelena čistka - jedan dan za čisti okoliš! - pomoć pri kartiranju

Volonteri, aktivisti i organizacije civilnog društva pokreću globalnu akciju pod nazivom World Cleanup 2012, koja ima za cilj čišćenje divljih odlagališta otpada u 100 zemalja.

 Cilj  kampanje Zelena čistka - jedan dan za čisti okoliš! je utjecati na podizanje svijesti i promjenu navika građana Hrvatske te njihovu ulogu u stvaranju i načinu odlaganju otpada, a samom akcijom čišćenja kao vrhuncem cijele kampanje, u jednom danu (21. travanj 2012.) očistit će se velik broj divljih odlagališta otpada.

Prvi koraci kampanje su kartiranje divljih odlagališta otpada u okolišu po cijeloj Hrvatskoj te upisivanje podataka na web kartu.

Kako se kartira možete naći na: https://www.wix.com/zmergo/jedandan_kartiranje#!kartiranje ili na FB stranici Jedan dan za čist okoliš!

Pozivamo sve volontere i šetače da doprinesu sa svojom točkom na karti! :)

Organizator: Udruga Žmergo
Datum početka: 13.10.2011.
Lokacija: Hrvatska, cijela Hrvatska

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga Žmergo
Lokacija projekta:Hrvatska, cijela Hrvatska
Ciljana skupina: svi
Ciljani broj volontera:50 (do sad se prijavilo 33 volontera)
Datum početka: 13.10.2011
Datum završetka:21.04.2012
Broj sati: 0
Učestalost: tjedno, mjesečno
Od - do: po potrebi
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica, drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu

snalaženje u prostoru
Kontakt osoba: Ana Golja
Web stranica: jedandan.com.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: popisana sva divlja odlagališta otpada u Hrvatskoj, koja se na dan akcije čišćenja 24.03. 2012 mogu očistiti
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Registar divljih odlagališta otpada s detaljnijim, sveobuhvatnijim te točnim podatcima. Pokriveno područje Hrvatske.
Očekivani rezultati za volontere: sudjelovanje u međunarodnom pokretu, rad s kartama, mobitelnim aplikacijama

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.