Gdje sam?

Savjetovalište Trešnjevka - Individualni rad

Ciljevi rada udruge su organiziranje i provođenje obrazovnog, odgojnog, psihosocijalnog i savjetodavnog te humanitarnog rada sa svrhom poticanja ljudskih vrijednosti i razvoja pojedinaca, obitelji, grupa i zajednica.

Rad će obuhvaćati individualni rad s djetetom ili mladom osobom na socijalizacijskim i životnim vještinama kako bi se usmjerilo mladu osobu prema poboljšanju svoga života. Rad s korisnikom obuhvaća razvijanje društvenih sposobnosti, komunikacije, a po potrebi i pomoći u školskom gradivu.

Prije početka programa, volonteri će proći detaljnu edukaciju za rad s ovom populacijom.

Jednom tjedno potrebno je provesti dva sata s korisnikom unutar udruge ili na mjestu koje je ranije dogovoreno između volontera i korisnika. Tokom rada, volonteri prisustvuju tjednoj superviziji na kojoj imaju priliku riješiti tekuće probleme, dobiti podršku, nova znanja i vještine te raditi na sebi i dalje se profesionalno usavršavati.

Organizator: Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Datum početka: 01.12.2011.
Lokacija: Albaharijeva 2, Knežija, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Lokacija projekta:Albaharijeva 2, Knežija, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca i mladi
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 15 volontera)
Datum početka: 01.12.2011
Datum završetka:01.05.2013
Broj sati: 50
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Kontakt osoba: matija.markovic@ti-si-sunce.hr
Web stranica: www.ti-si-sunce.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Dugoročno se očekuje smanjenje nasilnog i delinkventnog ponašanja mladih na području Trešnjevke.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: - povećano samopouzdanje djece uključene u projekt - nošenje sa problemima u školi i obitelji - učenje socijalnih vještina - veća motivacija i samostalnost u učenju - zainteresiranost za školsko gradivo - kreativan pristup rješavanju problema
Očekivani rezultati za volontere: - iskustvo direktnog rada s djecom, - stjecanje komunikacijskih vještina u radu s djecom - pružanje pomoći ugroženim skupinama društva - socijalno ugroženoj djeci - dobivanje znanja o pružanju pomoći u učenju

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.