Gdje sam?

Hrvatska linija pomoći za rijetke bolesti

Hrvatska linija pomoći za rijetke bolesti će se uspostaviti u suradnji s EURORDIS-om, Europskim udruženjem za rijetke bolesti te će se uvrstiti u Europsku kartografiju linija pomoći za rijetke bolesti. Hrvatska linija pomoći raditi će po standardima EURORDIS-a i koristiti će sve dostupne alate za unaprijeđenje kvalitete usluge.

Cilj uspostavljanja Hrvatske linije pomoći je omogućiti svim oboljelima od rijetkih bolesti i članovima njihovih obitelji da dobiju potrebnu pomoć i podršku u problemima s kojima se susreću u svakodnevnom životu. Najčešća pitanja se odnose na dostupnost lijekova i terapija te mogućnosti ostvarivanja socijalnih i drugih prava.

Volonteri koji će raditi na liniji pomoći imati će podršku osoblja Hrvatske udruge za rijetke bolesti u svome radu te će proći potrebnu edukaciju kako bi stekli potrebna znanja i vještine za rad na liniji pomoći.

Sa svakim volonterom biti će potpisan ugovor o dugoročnom volontiranju te će, sukladno mogućnostima Udruge, biti pokriveni troškovi volontiranja.

Organizator: Hrvatski savez za rijetke bolesti
Datum početka: 15.01.2012.
Lokacija: Ivanićgradska 38, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrvatski savez za rijetke bolesti
Lokacija projekta:Ivanićgradska 38, Zagreb
Ciljana skupina: Osobe oboljele od rijetkih bolesti i članovi njihovih obitelji
Ciljani broj volontera:14 (do sad se prijavilo 12 volontera)
Datum početka: 15.01.2012
Datum završetka:15.12.2013
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: 9-13 ili 13-17
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Odgovarajuće stručno usmjerenje, medicinske struke, socijalnih rad, psihologija
Kontakt osoba: Mirjana Josipović
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Linija pomoći biti će dostupna svim građanima RH te će je moći koristiti svi oboljeli bez obzira na mjesto boravišta.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Linija pomoći će osigurati potrebnu pomoć i podršku oboljelima od rijetkih bolesti i članovima njihovih obitelji za riješavanje problema s kojima se susreću u svakodnevnom životu.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će steći iskustvo u radu na liniji pomoći, proći će edukaciju od strane edukatora iz Europske organizacije za rijetke bolesti te će upoznati problematiku i moguća riješenja za oboljele od rijetkih bolesti u Hrvatskoj kao i načine skrbi u Europi. Radom na liniji pomoći, volonteri će poboljšati svoje komunikacijske vještine i steći će iskustvo rada s osjetljivim društvenim skupinama.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.