Gdje sam?

Pomoć pri učenju - individualni rad s djetetom (PPU)

Dječja kuća Borovje je program Hrabrog telefona koji svoje aktivnosti grupnog rada provodi od 2001. godine. Osim preventivno-socijalizacijskih radionica, Dječja kuća Borovje nudi i strukturirani individualni pristup djetetu  - pružanje pomoći pri učenju (PPU) u savladavanju školskog gradiva i učenju efikasnih metoda učenja.

Za provođenje individualnog rada s djecom (PPu) trebaju nam volonteri - studenti različitih struka (učiteljski fakultet, psihologija, socijalni rad, edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, predškolski odgoj, kineziologija....), diplomirani stručnjaci ili jednostavno osobe koje imaju znanja iz pojedinih školskih predmeta, a smatraju da imaju pedagoški pristup djeci, imaju strpljenja, vole komunicirati s djecom, podučavati...

Edukacija za provođenje individalnog rada s djecom (PPU) održati će se 02. - 03. 03.2012. godine u prostoru Dječje kuće Borovje.

Detaljan raspored edukacije dobiti ćete na e-mail nakon prijave.

Nakon edukacije dobivate dijete s kojim ćete raditi u prosjeku jedan put tjedno po jedan sat, i to u prostoru Dječje kuće Borovje. Često rad s djecom uključuje i komunikaciju s njihovim roditeljima, ovisno o situaciji, sa stručnom služnom u školi te u krajnim situacijama i institucijama za zaštitu djece (CZSS)

Također ćete biti uključeni u mjesečnu superviziju koja će vam pomoći u rješavanju problema koje imate u radu s djetetom te unaprijediti vaš rad.

Zainteresirane molimo da se prijave Vesni Katalinić (koordinator Dječje kuće Borovje) na e-mail vesna@hrabritelefon.hr.

Organizator: Hrabri telefon
Datum početka: 02.03.2012.
Lokacija: Dječja kuća Borovje - Bože i Nikole Bionde 32 (kvart Borovje), Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrabri telefon
Lokacija projekta:Dječja kuća Borovje - Bože i Nikole Bionde 32 (kvart Borovje), Zagreb
Ciljana skupina: Djeca
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 13 volontera)
Datum početka: 02.03.2012
Datum završetka:02.03.2014
Broj sati: 0
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru s djetetom
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika
Rad na računalu
Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Vesna Katalinić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Veći broj djece koji je osposobljen za savladavanje školskog gradiva i bolja integracija u školsku sredinu.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Savladavanje školskog gradiva te učenje efikasnih metoda učenja - osposobljavanje za samostalno učenje.
Očekivani rezultati za volontere: Razvod tehnika podučavanja, komunikacijskih vještina, komunikacije sa lokalnom zajednicom, prepoznavanja stanja kod djeteta...

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.