Gdje sam?

MOBILNI TIM PODRŠKE

Mobilni tim podrške koncipiran je kao podrška obiteljima osoba s intelektualnim teškoćama i samim tim osobama kroz osiguravanje osobne njege i skrbi za osobe s intrelektualnim teškoćama, kupovinu namirnica, obavljanje kućanskih poslova, pratnja prilikom odlazaka liječniku, plaćanje računa i sl. Sve navedene poslove obavlja osoblje zaposleno na programu ugovorom o radu na određeno. Cilj programa je osiguravanje optimalnih uvjeta života osobama s intelektualnim teškoćama i članovima njihovih obitelji u lokalnim zajednicama iz kojih potječu.

Kroz provođenje projekta, ukazala se potreba za uključivanjem volontera, koji bi mogli obogatiti slobodno vrijeme korisnika programa kroz duženje jednom tjedno u njihovom domu, eventualne zajedničke izlaske, šetnje, ili već prema potrebama i interesima pojedinih korisnika programa.

Organizator: Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Grada Zagreba
Datum početka: 20.09.2012.
Lokacija: Zagreb, Petrovaradinska b.b., Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Grada Zagreba
Lokacija projekta:Zagreb, Petrovaradinska b.b., Grad Zagreb
Ciljana skupina: osobe s intelektualnim teškoćama i članovi njihovih obitelji
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 12 volontera)
Datum početka: 20.09.2012
Datum završetka:31.05.2013
Broj sati: 12
Učestalost: tjedno
Od - do: prema potrebi
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama

glazbeno obrazovanje
Kontakt osoba: Vesna Gregurec-Keglević, soc. radnica
Web stranica: www.udruga.mro.zagreb.hr
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Oplemenjivanje lokalnih zajednica za život osoba s invaliditetom i senzibilizacija javnosti za potrebe osoba s invaliditetom.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Donošenje novih ideja, novih osoba, i nove energije u obitelji osoba s intelektualnim teškoćama.
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje novih iskustava, širenje socijalnih kontakata, senzibilizacija za potrebe osoba s invaliditetom, razvoj komunikacijskih vještina.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.