Gdje sam?

Psihosocijalno savjetovalište za rijetke bolesti

Hrvatski savezza rijetke bolestinacionalna je krovna organizacija koja okuplja pacijente koji boluju od rijetkih bolesti, njihove obitelji, druge udruge pojedinačnih rijetkih bolesti te stručnjake različitih profila koji rade s oboljelima od rijetkih bolesti iz Hrvatske i inozemstva.


Rijetke bolesti su bolesti koje se javljaju kod manje od 5 pojedinaca na 10 000 stanovnika. Iako rijetke, s obzirom da je danas u svijetu poznato više od 8000 različitih rijetkih bolesti dolazimo do podatka da u Republici Hrvatskoj od rijetkih bolesti boluje više od 200 000 ljudi.


Problemi s kojima se oboljeli i njihove obitelji susreću su mnogobrojni, od postavljanja prave dijagnoze, pristupa adekvatnom liječenju, socijalne isključenosti i života na margini društva. Rijetke bolesti su zapostavljene i u zdravstvenom i socijalnom sustavu.

Putem savjetovališta svim osobama oboljelima od rijetkih bolesti i članovima njihovih obitelji pružiti će se pomoć oko ostvarivanja socijalnih prava, dobivanja potrebnih terapija i dr. Radi gore navedene specifične problematike potrebni su volonteri studenti ili osobe koje su završile studij socijalnog rada.

Organizator: Hrvatski savez za rijetke bolesti
Datum početka: 05.10.2012.
Lokacija: Ivanićgradska 38, 10000 Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrvatski savez za rijetke bolesti
Lokacija projekta:Ivanićgradska 38, 10000 Zagreb
Ciljana skupina: Osobe oboljele od rijetkih bolesti i članovi njihovih obitelji.
Ciljani broj volontera:8 (do sad se prijavilo 9 volontera)
Datum početka: 05.10.2012
Datum završetka:20.11.2013
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: Između 9 i 17h prema dogovoru.
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama

U tijeku ili završen studij socijalnog rada
Kontakt osoba: Anja Kladar
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Redovito kontaktiranje s institucijama te mijenjanje stvari koje u praksi ne funkcioniraju djeluje na sve korisnike prava iz sustava.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Članovi Udruge dobiti će efikasnu pomoć oko problema s kojima se susreću i koji uvelike otežavaju njihov život.
Očekivani rezultati za volontere: Poboljšati će se vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama, steći će iskustvo rada u struci i naučiti će nove stvari s polja rada socijalnog radnika.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.