Gdje sam?

Osmijeh dijeteta u kliničkoj njezi! ( Bijela soba, šarenih i veselih misli!)- udruge Philip

Svoje prijave možete slati na naš službeni mail: info@philip-as.com.

Kako bi Vaša prijava bila potpuna, razmatrati ćemo samo one prijave, koje imaju životopis i motivacijsko pismo. U motivacijskom pismu, molimo obrazložite koji je Vaš motiv volontiranja.

Volontiranje će se obavljati u jutarnjim satima 10-12h.

Organizator: Udruga Philip
Datum početka: 12.10.2012.
Lokacija: Vinogradska, Srebrnjak, Grad Zagreb, centar

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga Philip
Lokacija projekta:Vinogradska, Srebrnjak, Grad Zagreb, centar
Ciljana skupina: Djeca u kliničkoj njezi
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 12.10.2012
Datum završetka:16.11.2012
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: 10-12
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Drugo

Odgovornost rada sa bolesnom djecom, te važna ozbiljnost samostalnog djelovanja
Posebni zahtjevi: Tražimo odgovornu osobu za volontiranje, koje može preuzeti samostalno odgovornost i povjerenje. Bitno je jer se naš rad temelji na radu sa bolesnom djecom.
Kontakt osoba: Branimir Budak, utemeljitelj udruge
Web stranica: www.philip-as.com
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Udruga djeluje u zagrebačkim bolnicama sa ciljem pomaganja djeci na kliničkoj njezi, kroz kreativnu terapiju i stvaralaštvo. Vrijeme koje provodimo sa djecom je veoma ispunjavajuće i kreativno, te ono što svakako očekujemo jest podrška djeci u bolnicama, osmijehom i kreatvnim radom. Premda su djeca uvijek djeca, bez obzira bila ona u Kini ili Portugalu, ili kući ili bolnici, njima je potrebna igra i kreativnost. Stoga, mi svakodnevno sudjelujemo u radu sa djecom u bolnicama, kako bismo im uljepšali dane i donjela osmijeh na njihova lica. Premda radimo veoma kreativno, od volontera se očekuje veoma važna odgovornost i povjerenje. Također, bitno je poznavati neke tipove oboljenja, ali i biti komunikativan.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Organizacija očekuje odgovornu osobu, koja će svojim znanjima i vještinama doprinjeti projektu "Bijela soba, šarenih misli!" za djecu u bolnicama. Korisnici zasigurno očekuju veoma otvorenu osobu, punu povjerenja, te komunikativnosti.
Očekivani rezultati za volontere: Volonter/ka će biti svaki puta susretati se sa novim znanjima i vještinama. Razvijati će bolju komunikaciju, te svoje stavove. Unaprijediti će sve svoje vještine. Udruga nudi svojim volonterima unapređenje, ali i tako sticanjem novih znanja.
Komentar organizatora: *Razmotriti ćemo samo potpune prijave: sa životopisom i motivacijskim pismo. Prijave možete poslati na mail: info@philip-as.com

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.