Gdje sam?

Otroci in mladi ne priznajo meja/Djeca i mladi ne priznaju granice

 U okviru IPA prekograničnog projekta Slovenija-Hrvatska pod nazivom „Otroci in mladi ne priznajo meja/Djeca i mladi ne priznaju granice“ Savez društava Naša djeca Hrvatske, vodeći partner na projektu, provest će istraživanje čiji je cilj kroz anketni upitnik ispitati odnose (stereotipe i predrasude) djece i mladih prema pripadnicima različitih nacionalnih skupina koje žive na prekograničnom području Slovenije i Hrvatske. Anketirano će biti 1200 učenika 8. i 9. razreda osnovnih škola, u pograničnim gradovima i mjestima u Hrvatskoj i Sloveniji.
Opis poslova volontera: Savez DND će organizirati tehnički unos odgovora ispitanika (prema zadanom instrumentariju), ukupno 1200 anketa te pomoć u obradi podataka voditelju/ici istraživanja, u planiranom periodu od 20. siječnja do 20. veljače 2013. godine. Unos bi se vršio svakodnevno, po 4 sata dnevno, prema rasporedu, u dogovoru s volonterom/kom. Prilikom unosa i obrade podataka volonterima će biti pružena potrebna tehnička i stručna pomoć.
Više o projektu možete vidjeti na stranicama: www.djecaimladi.hr.

Organizator: Savez društava Naša djeca Hrvatske
Datum početka: 20.01.2013.
Lokacija: Amruševa 10/IV, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Savez društava Naša djeca Hrvatske
Lokacija projekta:Amruševa 10/IV, Grad Zagreb
Ciljana skupina: djeca i mladi
Ciljani broj volontera:8 (do sad se prijavilo 8 volontera)
Datum početka: 20.01.2013
Datum završetka:20.02.2013
Broj sati: 100
Učestalost: svakodnevno
Od - do: 13-17h
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu, Druga znanja u radu na računalu
Drugo

poželjno, ali nije uvjet, poznavanje osnovnih informacija o istraživačkim aktivnostima (instrumentarij, matrica za unos podataka, proces unosa podataka i deskriptivna analiza)
Kontakt osoba: Snježana Krpes
Web stranica: www.savez-dnd.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Unos podataka može trajati i manje, ovisno o dinamici rada i broju volontera. Unos bi se vršio svakodnevno, po 4 sata dnevno, prema rasporedu, u dogovoru s volonterom/kom. Prilikom unosa i obrade podataka bit će volonterima pružena tehnička i stručna pomoć od strane voditelja/ice istraživanja i organizatora volontiranja. Organizator volontiranja osigurat će osvježenje (prehrana i piće), no ne i putne troškove. Projekt »Otroci in mladi ne priznajo meja/Djeca i mladi ne priznaju granice« - zajednički je projekt Saveza društava Naša djeca Hrvatske, vodećeg partnera te Zveze prijateljev mladine Slovenije, Zveze prijateljev mladine Maribor i Društva Naša djeca Varaždin s ciljem društvene integracije djece i mladih u pograničnom području Hrvatske i Slovenije.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Organizacija će doznati kakvi su stavovi i predrasude djece i mladih u pograničnim područjima i na temelju rezultata istraživanja će osmišljavati projekte s ciljem smanjenja stereotipa i predrasuda među djecom i mladima. Korisnicima će na temelju rezultata istraživanja biti ponuđene radionice, aktivnosti i sadržaji s ciljem smanjenja stereotipa i predrasuda među vršnjacima koji dolaze iz različitih država.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će dobiti uvid u instrumentarij i u proces unosa i obrade podataka za znanstveno istraživanje te će tako steći korisno radno iskustvo u struci uz poduku voditeljice istraživanja (više asistentice, dr. sc. psihologije). Prema Zakonu o volontiranju vršit će se unos volonterskih sati u knjižicu volontera uz preporuku organizatora volontiranja.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.