Gdje sam?

Druženje s korisnicima Doma, šetnja, pratnja van Doma

 
Velik broj korisnika Doma su nepokretni te su im mogućnosti ispunjavanja slobodnog vremena nešto ograničenije. Ukoliko želite pomoći u obogaćivanju njihovog slobodnog vremena, javite se!
Volonterska pozicija uključuje druženje i pružanje podrške korisnicima, kreativno ispunjavanje slobodnog vremena, šetnju s korisnicima kao i pratnju korisnika na dogovorene preglede i pomoć pri rješavanju administrativnih poslova vezanih uz njih. Prijevoz je organiziran iz Doma tako da vozačka dozvola nije uvjet za rad.

Pozicija zahtjeva odgovornost, pristupačnost i suosjećajnost, a daje mogućnost kreativnosti pri osmišljavanju i ispunjavanju slobodnog vremena.
Željno Vas iščekujemo!

Organizator: Dom za starije i nemoćne osobe Peščenica
Datum početka: 10.04.2013.
Lokacija: Donje Svetice 89, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dom za starije i nemoćne osobe Peščenica
Lokacija projekta:Donje Svetice 89, Zagreb
Ciljana skupina: Korisnici Doma
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 7 volontera)
Datum početka: 10.04.2013
Datum završetka:15.07.2013
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 15h-17h, četvrtkom
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Ivana Bandić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Razvijanje društvene osjetljivosti za osobe starije životne dobi, promoviranje volonterstva.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Pomoć starijim osobama koje se ne mogu samostalno kretati i obogaćivanje slobodnog vremena s ciljem poboljšanje kvalitete njihova života, te podrška starijim osobama kojima često nije prilagođen rad institucija s kojima se susreću.
Očekivani rezultati za volontere: Razvoj vještina potrebnih za rad s osjetljivim društvenim skupinama te stručna podrška i mogućnost sudjelovanja u aktivnostima Doma.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.