Gdje sam?

EU softball style - ljetni kamp

 U projektu će sudjelovati partneri iz Mađarske i Bugarske. Cilj projekta je međusobna edukacija mladih iz zemalja partnera i to netradicionalnim i neformalnim oblicima i metodama. Želja nam je pruziti mladima okvir za zdravi način zivota, pritom se usmjeravajući na koristi sudjelovanja u aktivnostima na otvorenom. Projekt će se usredotočiti na komunikaciju i suradnju mladih koji, u svojim zemljama, dijele zajednički interes za softball. Akcija ce omogućiti razmjenu znanja mladih ljudi sto će rezultirati stvaranjem novih prijateljstava, izgradnjom samopoštovanja te će dodatno podupirati kreativnost pojedinca, razmijevanje te prihvaćanje različitih kultura i njihovih vrijednosti.
Volonteri bi pomagali oko same organizacije prije provedbe projekta, a i nakon provedbe. Pripremali bi sa volonterima u klubu prostorije za kamp i okoliš. Aktivno bi bili uključeni u debate, radionice i ostale popratne događaje projekta u ulozi jednih od animatora.

Organizator: Softball Klub Princ
Datum početka: 13.06.2013.
Lokacija: ŠRC Jarun, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Softball Klub Princ
Lokacija projekta:ŠRC Jarun, Zagreb
Ciljana skupina: 13-20
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 7 volontera)
Datum početka: 13.06.2013
Datum završetka:24.06.2013
Broj sati: 24
Učestalost: svakodnevno
Od - do: 0-24
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Upravljanje projektima i projektnim timovima
Organizacija rada
Sport
Kontakt osoba: Petra Čizmić Pokrajac
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Sudionici spavaju u šatorima, a mogu i volonteri ako žele...
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Očekujemo da će ovaj projekt imati učinak na cijelu lokalnu zajednicu, jer smatramo da će djeca i mladi neopterećeni stanjem u državi imati ideje za pronalaženje novih načina kako promovirati softball. Sudionici koji promiču softball kasnije će, također, promovirati toleranciju prema različitim načinima života. Prijateljstva koja bi se razvila kroz te dane su jedan od važnijih rezultata.
Očekivani rezultati za volontere: Boravak u prirodi, druženje s najrazličitijim zanimljivim ljudima, sudjelovanje u smionom pothvatu, učenje Bugarskog i Mađarskog jezika, te o njihovoj kulturi, isprobavanje novog sporta, te pomaganju u organiziranju istog.
Komentar organizatora: Pridružite nam se, naučiti ćete ponešto od Mađarskog, Bugarskog jezika, pomoći voditi razne radionice, boraviti u prirodi, upoznati nove ljude...

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.