Gdje sam?

"Pomoć u učenju"-tražimo psihologa ili pedagoga

 Projekt „pomoć pri učenju“  provodi Centar za edukaciju i savjetovanje „Sunce“. Cilj projekta je pomoć i podrška djeci slabijeg materijalnog statusa u učenju i uspješnom polaganju školske godine. Taj cilj će se ostvariti putem održavanja radionica „Pomoći pri učenju“ te pedagoško usmjerenim instrukcijama volonterima-instruktorima. 

Tražimo diplomiranog pedagoga/icu, psihologa/icu ili magistru pedagogije ili psihologije  za  provedbu radionice na kojima će volontere-instruktore podučavati o tome kako da kreativno, efikasno te što jednostavnije približe nastavni materijal djetetu.  To će uključivati radionice osposobljavanja volontera (instruktora pojedinog predmeta) na teme npr:  a) osposobljavanje  da uči djecu, kroz instrukcije, o osnovama deduktivnog, induktivnog  te analognog načina razmišljanja; b) učiti  kako motivirati dijete; c) kako da nauče dijete osnovama mnemotehnike; d)  kako raditi s djecom u otporu te s djecom koja brzo gube koncentraciju; e)  kako da  djecu kreativno podučavaju matematici i ostalim nastavnim predmetima.  

Osim toga, volonter će trebati osmisliti nekoliko grupnih radionica za djecu. Cilj radionica je da volonter osmisli poseban zadatak koji će dati  djeci da rješavaju a koji će ona moći riješiti samo ako surađuju.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba:

Luka Marković, luka.markovic2@gmail.com

099/7520 660

Organizator: Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Datum početka: 13.10.2013.
Lokacija: Golikova 44, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Lokacija projekta:Golikova 44, Zagreb
Ciljana skupina: Osnovno školska djeca od 5- 8 razreda
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 0 volontera)
Datum početka: 13.10.2013
Datum završetka:15.07.2014
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: 10-19 (po dogovoru)
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Luka Marković
Web stranica: www.ti-si-sunce.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Trajanje angažmana volontera Period unutar kojeg je potreban volonter: školska godina. Ukupno sati angažiranosti volontera u mjesec dana: 6 sati
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Centar za edukaciju i savjetovanje „Sunce“ očekuje da će ovim projektom: a) definirati i utvrditi standarde „Sunca“ u pomoći djeci pri učenju; b) ispuniti dio svoje misije (poticanje razvoja pojedinca); c) ispuniti neke ciljeve utvrđene statutom; d) utvrditi smjernice za daljnje projekte koje će dobivati kako iz osobnog iskustva rada s djecom tako i iz provedene evaluacije.
Očekivani rezultati za volontere: Pedagog ili psiholog će ovim volontiranjem dobiti: a) vještine i znanja o radu s populacijom studenata viših godina različitih studija i profesionalnih usmjerenja; b) vještine i znanja o radu s populacijom osnovnoškolaca viših razreda; c) vještine osmišljavanja radionica; d) produbljivanje stečenih znanja usvojenih na fakultetu te njihovo nadovezivanje na srodne struke (ove radionice su pedagoško-psihološkog karaktera); e) razvijanje stručne kompetentnosti; f) razvijanje kreativnih pristupa radu ;g) jedno novo iskustvo.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.