Gdje sam?

Tražimo volontera za vođenje radionica "mali fotografi" !

Tražimo volontere koji se amaterski bave fotografiranjem za vođenje grupnih radionica "mali fotografi". Radionice "mali fotografi" je samo jedna od mnogobrojnih radionica koje se provode u sklopu projekta "pomoć pri učenju". Zadaci volontera koji će voditi radionice mali fotografi su npr.: a) upoznavanje djece s fotoaparatom; b) upoznavanje djece s različitim tehnikama fotografiranja; c) upoznavanje djece s položajima koje trebaju zauzeti kada fotografiraju; d) upoznavanje djece s mikro i makro pristupom fotografiranja. Važno je za napomenuti da su volonteri u principu samostalni u osmišljavanju radionica (zato i tražimo voditelje radionica)  

Organizator: Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Datum početka: 10.10.2013.
Lokacija: Golikova 44, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Lokacija projekta:Golikova 44, Zagreb
Ciljana skupina: djeca sedmih i osmih razreda
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 0 volontera)
Datum početka: 10.10.2013
Datum završetka:10.06.2014
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: Prema dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Posebni zahtjevi: Nema ih. Tražimo dvoje volontera koji se bave fotografijom iz hobija.
Kontakt osoba: Luka Marković 0997520660 luka.markovic2@gmail.com
Web stranica: www.ti-si-sunce.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Angažman volontera na tjednoj razini je 1-2 sata.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Ovim projektom ćemo omogućiti djeci: a)lakše savladavanje školskog gradiva; b) kvalitetnije provedeno slobodno vrijeme; c) prevencija delikventnog ponašanja; d) promicanje suradnje i različitosti
Očekivani rezultati za volontere: Ovim volontiranjem volonter će steći: a) vještine vođenja grupe; b) vještine osmišljavanja radionica; c)kreativnost u radu ;d) pedagoške vještine u radu

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.