Gdje sam?

Mudra pomoć

Udruga Mudrica pokreće program Mudra pomoć koji bi kroz radionice i savjetovanja s djecom, mladima i njihovim roditeljima  tijekom školske godine pozitivno djelovao na

  • razinu motivacije za učenjem, razvoja osobnosti, samopoštovanja i samopouzdanja
  • modifikaciju lošeg ponašanja, suzbijanja nasija i agresivnog ponašanja među djecom i mladima u društvu
  • profesionalnu orijentaciju učenika
  • pronalaženje odgovarajuće metode uspješnog učenja, izrade mentalnih mapa, lakšeg pamćenja i razumijevanja 
  • pronalaženje vlastitih potencijala te njihovom razvijanju
  • kvalitetnog organiziranja i provođenja slobodnog vremena
  • djelotvornost roditelja i uspostavljanje kvalitetnog odnos djece i roditelja 
  • uočavanje pozitivnih životnih vrijednosti isl.

Traže se volonteri adekvatnih struka (psiholozi, pedagozi, defektolozi, edukacijski rehabilitatori, socijalni pedagozi...) za provođenje radionica i savjetovanja tijekom školske godine. 

Organizator: Udruga za poticanje intelektualnog napredovanja djece i mladih "Mudrica"
Datum početka: 01.09.2013.
Lokacija: Šetalište 150. brigade, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga za poticanje intelektualnog napredovanja djece i mladih "Mudrica"
Lokacija projekta:Šetalište 150. brigade, Zagreb
Ciljana skupina: učenici osnovnih i srednjih škola te njihovi roditelji
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 12 volontera)
Datum početka: 01.09.2013
Datum završetka:16.06.2014
Broj sati: 0
Učestalost: mjesečno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: strpljenje i dobro raspoloženje
Kontakt osoba: Helena Kukec Grgić
Web stranica: www.mudrica.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Termini i učestalost odvijanja radionica i savjetovanja će se dogovarati sa volonterima i zainteresiranim polaznicima poštujući njihove primarne školske, fakultetske i poslovne obaveze. Od volontera se očekuje da se ponaša odgovorno i poštuje dogovorene termine. Ne postoji minimalan broj sati volontiranja. Svako vrijeme utrošeno za dobrobit lokalne zajednice odnosno djece, mladih i njihovih roditelja je vrijedno vrijeme.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Povećana razina motivacije za rad u školi i izvan nje, bolje snalaženje u radnim zadacima, smanjenje nasilja među djecom i mladima, kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, kvalitetniji odnos djece i roditelja...
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će dobiti priliku primijeniti teoretski stečeno znanje na djeci, mladima i njihovim roditeljima, vlastitim idejama i zamišljenim konceptima osvježiti pokrenuti program, upoznati nove ljude iz struke kroz timski rad s njima...

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.