Gdje sam?

Aktivni i mladi

„Aktivni i mladi“ je projekt edukacije vršnjaka pomagača na temu reproduktivnog zdravlja i spolnosti kod mladih. Ciljevi projekta su educiranje mladih o reproduktivnome zdravlju te formiranje mreže vršnjaka pomagača – mladi za mlade.
Za provođenje projekta tražimo volontere/ke, studente/ice 2.-5. godine socijalne pedagogije, pedagogije, psihologije, socijalnog rada i druge srodne struke društvenog usmjerenja ili druge zainteresirane osobe.
Aktivnosti projekta za volontere su:
a) Edukacija volontera
Studentice i studente zainteresirane za teme seksualnosti, reproduktivnog zdravlja i rodne ravnopravnosti sudjelovat će na edukaciji za vršnjake pomagače. Uz kratko uvodno upoznavanje s projektom i njegovim ciljevima te provjerom motivacije studenata, studenti će proći i kroz tri edukacije u kojima će im biti prezentirane sve bitne informacije o reproduktivnome zdravlju i radu s mladima. Teme edukacija vršnjaka pomagača su:
1) rodna ravnopravnost i psiho – socijalni i emocionalni aspekti seksualnosti (25.09.2013. od 15:00 – 20:00h)
2) reproduktivno zdravlje mladih, s naglaskom na prevenciju spolno prenosivih infekcija i zaštitu – biološki aspekti seksualnosti (26.09.2013. od 15:00 – 20:00h)
3) jačanje kapaciteta educiranih studenata za rad s mladima i izrada mini-projekata (03.10.2013. od 15:00 – 18:00h)

Trajanje: ukupno 13 sati (3 dana)
Termini održavanja: edukacije će se održati 25.09.2013. i 26.09.2013. od 15:00 – 20:00h te 03.10.2013. od 15:00 – 18:00h u prostorijama Ambidekster kluba (1. Poljanice 15 u Dubravi, Zagreb)

b) Izrada i provođenje mini-projekata u timovima
Studenti koju prođu edukaciju vršnjaka pomagača podijeliti će se u timove. Svaki tim osmislit će do 5 radionica na temu reproduktivnog zdravlja mladih te ih i provesti sa određenom ciljanom skupinom. Projekt se provodi do 31.12.2013.

Prijaviti se možete na e-mail adresu: ana_podvorec@yahoo.com ili info@ambidekster.hr. Za provođenje projekta odabrat ćemo 10 volontera. Za sva dodatna pitanja možete se javiti na 095/535-1652 – Ana Podvorec

Organizator: Ambidekster klub
Datum početka: 18.09.2013.
Lokacija: I. Poljanice 15, Dubrava, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Ambidekster klub
Lokacija projekta:I. Poljanice 15, Dubrava, Zagreb
Ciljana skupina: studenti socijalne pedagogije, pedagogije, psihologije, socijalnog rada i dr. društvenih usmjerenja te srednjoškolci
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 18.09.2013
Datum završetka:31.12.2013
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Ana Podvorec
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: KOJE SU OBVEZE AMBIDEKSTER KLUBA? • Edukacija volontera za rad s mladima na temu reproduktivnog zdravlja • Organizacija rada s učenicima u grupama (motivacija korisnika ukoliko će se projekti provoditi) • Sustavno pružanje podrške i praćenje rada volontera putem mentorskih sastanaka
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Predviđene aktivnosti će rezultirati uspješno provedenim edukacijama mladih o reproduktivnome zdravlju, a koji će po završenoj edukaciji formirati mrežu vršnjaka pomagača i širiti je na ostale mlade osobe u svojoj neposrednoj okolini. Kod volontera razviti će se emocionalne i socijalne vještine potrebne za izgradnju uspješnih odnosa, a zajedno s time i osjećaj odgovornosti prema vlastitom, ali i zdravlju njihovih budućih ili sadašnjih partnera/ica. Također, razbijanjem predrasuda kod mladih ljudi o rodnim i spolnim ulogama u našem društvu, ali i radom na njihovim socijalnim i komunikacijskim vještinama prevenirati će se mogući razvoj nasilja u vršnjačkim vezama. Sudjelovanjem korisnika u aktivnostima projekta povećati će se njihovo znanje o reproduktivnom zdravlju i ljudskoj seksualnosti čime će se pridonijeti prevenciji širenja spolno prenosivih infekcija i reduciranje posljedica istih te prevenciji razvoja bolesti reproduktivnog sustava. Sve navedeno dovesti će do promocije zdravih stilova života mladih ljudi, koji će biti pružena prilika da stečena znanja i vještine prenesu i na druge mlade ljude. Studenti koji prođu edukaciju biti će raspoređeni u par grupa sa zadatkom izrade mini-projekta.
Očekivani rezultati za volontere: KOJE SU OBVEZE VOLONTERA? • Redovito prisustvovanje i aktivno sudjelovanje na tri edukativna susreta. • Osmišljavanje u manjim grupama mini projekt • Opisivanje mini projekta vršnjaka pomagača i provođenje • Evaluacija rada • Redovito prisustvovanje na mentorskim sastancima ŠTO VOLONTERI DOBIVAJU UKLJUČIVANJEM U AKTIVNOSTI PROJEKTA? • Razvoj znanja i kompetencija o rodnoj ravnopravnosti, seksualnosti, reproduktivnom zdravlju. • Razvoj vještina potrebnih za rad s mladima. • Priliku za stjecanje iskustva rada s mladima te osobni i profesionalni razvoj kroz volontiranje. • Upis volonterskog iskustva u volontersku knjižicu i potvrdu o volontiranju • Priručnik za rad s mladima s primjerima aktivnosti za rad u radionicama i teorijskom podlogom aktivnosti

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.