Gdje sam?

Hrvatska volontira! Volontiranje u FALI

Za sve prijavljene volontere biti će organiziran posjet konjima na lokaciji Udruge, uvod u konjsku psihologiju, čišćenje boxeva i timarenje konja u trajanju od 1 h, potom odlazak sa Miškom (pony konj) u posjet organizaciji  E T Mobilnosti na Trgu Francuske republike, tamo podjela letaka, druženje sa ljudima i djecom...

Organizator: FALA
Datum početka: 21.09.2013.
Lokacija: Kustošijanska bb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): FALA
Lokacija projekta:Kustošijanska bb, Zagreb
Ciljana skupina: mladi i odrasli od 16 do ...
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 21.09.2013
Datum završetka:21.09.2013
Broj sati: 3
Učestalost: godišnje
Od - do: (09:30 ) 10:00 do 13:00
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Tajana Špiček
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Potrebno je doći minimalno pola sata prije odvijanja projekta radi dogovora tko ostaje u Udruzi, a tko bi na drugu lokaciju sa Miškom.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Bolje upoznavanje sa svijetom konja, mogućnosti suradnje
Očekivani rezultati za volontere: nova saznanja i vještine

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.