Gdje sam?

Hrvatski Crveni križ (Zdravstveni odjel) - Program smanjenja šteta od zlouporabe droga

Hrvatski Crveni križ provodi Program smanjenja šteta od zlouporabe opojnih droga - zamjene štrcaljki i igala za intravenske korisnike droga s ciljem sprečavanja širenja HIV/AIDS-a i hepatitisa B i C. Korisnicima se osim sterilnih igala i štrcaljki dijele kondomi, alkoholni tupferi, ampule destilirane vode te informativni materijal. Osobe se mogu besplatno i anonimno testirati brzim testovima na HIV i hepatitis C. Također se sa zainteresiranim korisnicima provode savjetodavni razgovori uglavnom usmjereni na rješavanje njihovih specifičnih problema, uzrokovanih bolestima ovisnosti i rizičnim načinom života (ponovna uspostava kontakata s obitelji, pronalaženje posla, stabiliziranje korištenja zamjenske terapije, prestanak injiciranja droge, apstinencija i sl).
Za daljnju provedbu programa i povećanje broja aktivnosti potrebna nam je suradnja volontera. Aktivnosti koje volonteri mogu provoditi su: pomoć korisnicima u pronalaženju posla (pisanje životopisa i molbi, pretraživanje internetskih portala), savjetodavni razgovori s korisnicima, njihovim obiteljima i partnerima, pomoć pri dijeljenju letaka i plakata o postojanju programa (apoteke i domovi zdravlja), edukacija zainteresiranih korisnika (kako koristiti računalo i sl.), sudjelovanje u obilježavanju važnih datuma, osmišljavanju novih aktivnosti i promotivnih materijala, te nekoliko puta godišnje sudjelovanje u čišćenju javnih površina od infektivnog otpada. Volontiranje bi se odvijalo u periodu od 12-16h u "drop in" centru gdje korisnici programa mogu besplatno popiti čaj ili kavu te provesti vrijeme tijekom kojeg se nastoji raditi s njima na postizanju kvalitetnije resocijalizacije.

Organizator: Hrvatski Crveni križ
Datum početka: 21.10.2013.
Lokacija: Dubravkin trg 11, Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrvatski Crveni križ
Lokacija projekta:Dubravkin trg 11, Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: intravenski korisnici droga
Ciljani broj volontera:12 (do sad se prijavilo 20 volontera)
Datum početka: 21.10.2013
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 12-16
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Josip Vuletić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Povećanje broja testiranja na HIV i hepatitis C, smanjenje rizika širenja HIV-a i hepatitisa C u populaciji intravenskih korisnika droga.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Podizanje samopoštovanja i poticanje intravenskih korisnika droge na smanjenje rizičnog ponašanja, promjenu njihovog životnog stila s konačnim ciljem rješavanja bolesti ovisnosti.
Očekivani rezultati za volontere: Za sve volontere biti će organizirana kratka edukacija o Pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, edukacija o programu smanjenja šteta(harm reduction), uličnim drogama i prevenciji ovisnosti, HIV/AIDS-u i hepatitisu te kratki tečaj prve pomoći. Volonteri će imati priliku sudjelovati u obilježavanju važnih datuma (Dan borbe protiv HIV/AIDS-a, sportski turniri i sl.)

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.