Gdje sam?

Volonter - asistent u zapošljavanju osoba sa intelektualnim teškoćama

I TI možeš pomoći osobama s intelektualnim teškoćama ( IT ) da lakše uđu u svijet rada !

Pomozi im da rade i žive normalnim životom kao i svi mi, da njihove sposobnosti dođu do izražaja i da zarađuju za sebe i svoje obitelji, a ne da čekaju socijalnu pomoć !

Ohrabri se i kreni - budi im podrška pri zapošljavanju !

Za to ti je potrebna samo dobra volja i par sati tjedno, a njima je to san koji im uz tvoju pomoć može postati stvarnost :)

Pridruži se našem timu i učinimo nemoguće mogućim. Zajedno dokažimo da i oni mogu naučiti, razviti socijalne i tehničke vještine, i ući nesmetano, uz našu podršku, u sve tvrtke i raditi kao i svi ostali. Povremeno, u slobodno vrijeme, možeš se i družiti s njima i biti im velika sestra, veliki brat i VELIKI PRIJATELJ. 

Poslovi koje bi volonteri obavljali:

- podrška u izvršavanju i svladavanju radnih zadataka osobi s intelektualnim teškoćama (IT) na njegovom novom radnom mjestu ( direktna pomoć u fazama posla koje trebaju dužu vježbu )

- pomoć i podrška pri usvajanju novih radnih navika i integraciji u radnu okolinu osobi s IT

- pratnja pri dolasku i odlasku na novo radno mjesto ( prvih 2-3 puta)

- organizacija druženja i drugih animatorskih sadržaja u slobodno vrijeme s ciljem boljeg upoznavanja i zbližavanja s potencijalnim zaposlenikom

- podrška u učenju i stjecanju novih vještina, doprinos motivaciji i osamostaljivanju osobe s IT

Kontakt:

091/1640-149 : 098/477-132

crzprojekt@gmail.com 

Organizator: Centar za rehabilitaciju Zagreb, Podružnica Orlovac
Datum početka: 15.12.2013.
Lokacija: Paunovac 7, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za rehabilitaciju Zagreb, Podružnica Orlovac
Lokacija projekta:Paunovac 7, Zagreb
Ciljana skupina: osobe s intelektualnim teškoćama
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 8 volontera)
Datum početka: 15.12.2013
Datum završetka:25.06.2014
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: 7:30 - 15:30 ali po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Drugo

rad u timu
Kontakt osoba: Elizabeta Milković
Web stranica: crzprojekt@gmail.com
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Nemamo dodatne bitne informacije
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Podrška osobi s IT koja je sposobna samostalno sudjelovati u radnom procesu i socijalnoj integraciji, a koja je duže vrijeme nezaposlena i prijavljena na HZZ-u. Podrškom volontera povećava se kvaliteta života osobe s IT i njezina samostalnost, a samim time i uključenost u normalan život i rad. Volonter će pomagati pri izvršavanju radnih zadataka na radnom mjestu i pri komunikaciji i uklapanju u radnu sredinu. Volonter će biti emocionalna podrška korisnicima i pomoć u rješavanju osobnih poteškoća
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje iskustva u radu s osobama s IT uz mogućnost konzultacija sa stručnjacima u ustanovi, samostalno iniciranje dodatnih aktivnosti, korištenje stručne literature Centra, osobno zadovoljstvo s humanitarnim radom, širenje mreže kontakata i stjecanje novih poznanstava, stjecanje mogućnsoti za dobivanje preporuka u daljnjem radu

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.