Gdje sam?

Pomoć u učenju

Osnovne projektne aktivnosti usmjerene su na pružanje podrške i pomoći djeci putem instrukcija za odabrane predmete u kojima dijete ima poteškoća. Djetetu se kroz učenje, objašnjavanje i analiziranje školskog gradiva te rad na tehnikama učenja žele približiti školske obaveze te njihovo uspješnije izvršavanje.

Odgovornosti i dužnosti volontera/ke
- 1 tjedno individualni rad pružanja instrukcija u prostorima škole koju dijete pohađa (minimalno 60 minuta) ili u prostoru udruge Igra
- 2x mjesečno supervizijski susret (120 minuta)
- 1 mjesečno pisanje mjesečnog izvještaja
- timski sastanak prema potrebama volontera

Organizator: Igra
Datum početka: 01.12.2013.
Lokacija: osnovne škole na području Peščenice ili prostorije udruge Igra, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Igra
Lokacija projekta:osnovne škole na području Peščenice ili prostorije udruge Igra, Zagreb
Ciljana skupina: učenici osnovnih škola
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 4 volontera)
Datum početka: 01.12.2013
Datum završetka:30.06.2014
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Posebni zahtjevi: Životopis i motivacijsko pismo poslati na adresu administracija@udrugaigra.hr
Kontakt osoba: Ana Preveden
Web stranica: http://udrugaigra.hr/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Na upit volontera.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Senzibilizacija društva za probleme djece i mladih.
Očekivani rezultati za volontere: Proširiti i nadopuniti znanja i vještine volontera.
Komentar organizatora: Molimo vas da odmah po prijavi na volontersku poziciju odgovornoj osobi Udruge Igra (Ana Preveden) na mail udruga.igra@udrugaigra.hr, pošaljete motivacijsko pismo i životopis.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.