Gdje sam?

Kreativne radionice za psihosocijalni razvoj djece

Kreativne radionice za psihosocijalni razvoj djece radionice su poluzatvorenog tipa putem kojih djeca imaju priliku raditi na jačanju pozitivne slike o sebi, povećanju samopouzdanja i ostvarenju vlastitih potencijala. Creatus in grupe povezuju četiri sastavnice, roditelje, djecu, stručnjake i radionice.

S djecom se obrađuju teme poput odgovornog ponašanja prema sebi i drugima, potiče se uvažavanje i poštivanje kako osobnog tako i tuđeg mišljenja. U fokusu samih radionica nalazi se kreativnost, nastoji se djecu usmjeravati kreativnom izražavanju, te se upravo kroz kreativni izričaj nastoji obrađivati potonja tematika. Kreativni izričaj kao takav podrazumijeva korištenje glazbenih, dramskih i likovnih tehnika kako bi dijete vidjelo plodove svoga rada.

Polaznici su djeca predškolske i školske dobi (5-15 godina), koji se pri samom formiranju grupa svrstavaju u vršnjačke grupe poluzatvorenog tipa, tj. polaznici koji krenu na početku ostaju do kraja, uz eventualno naknadno priključivanje novih članova, tj djece u grupu.

Naglasak većine odgojno obrazovnih ustanova jest upravo na obrazovanju, dok se odgoj bazira većinom na učenju bontona. Upravo ovi ključni elementi djeteta, koji čine razliku između sretne mlade osobe i one koja to nije, u većini instituacija bivaju zanemareni.

Sagleda li se dalekosežnost djelovanja programa Creatus in, primjećujemo da je fokus stavljen upravo na razvoj i poticanje onih aspekata u čovjeku koji su nužni za zdravo i proaktivno funkcioniranje osobe u njenom cjeloživotnom procesu. Naime,dijete je poput spužve - upija informacije svih dostupnih podražaja i sadržaja, i time se oblikuje njegova svijest, pogledi, karakterne osobine. Njegovanjem upravo tih aspekata u „malom čovjeku“, djelujemo na sve aspekte njegova postojanja. Dijete se, u centru Creatus-in uz adekvatnu i brižnu aktivnost s educiranim psiholozima i djetetovim vršnjacima, susreće s nizom tehnika koje mu pomažu da u vrtiću, školi i s prijateljima ostvaruje kvalitetnije odnose, uči kako brinuti o svom integritetu, kako se oduprijeti pritisku vršnjaka, zauzeti za svoje mišljenje, izraziti svoje osjećaje i potrebe na prihvatljiv način te niz drugih ključnih sposobnosti.

Potrebitost rada volontera u našim grupama vidimo primarno iz razloga što želimo osigurati individualiziran pristup svakom djetetu u grupi, uz kontinuirano unošenje raznolikosti u radu grupe.

Stoga, uloga volontera jest pomoć voditelju u radu s djecom u grupi, prilikom vođenja nadoknada (individualni pristup), kao i u vidu suradnje s roditeljima.

S obzirom na uključenost voditelja u pisanje stručnih članaka i aktivnog informiranja roditelja putem newslettera i facebook profila, postoji mogućnost za rad i u tom obliku (prema interesu volontera).

Organizator: Creatus in
Datum početka: 05.12.2013.
Lokacija: Iblerov trg 9, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Creatus in
Lokacija projekta:Iblerov trg 9, Zagreb
Ciljana skupina: djeca predškolske i školske dobi
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 4 volontera)
Datum početka: 05.12.2013
Datum završetka:27.12.2013
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 17-20h, 10-16h, fleksibilno
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: apsolvent studija psihologije ili diplomirani psiholog
Kontakt osoba: Barbara Tomasic
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Rad volontera bio bi jasno definiran, kao i termini rada.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Sudjelovanje u organiziranju i vođenju grupa za psihosocijalni razvoj djece, sudjelovanje u individualnom radu i stručno usavršavanje u radu. Visoka motivacija i senzibiliziranost
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje praktičnog iskustva u savjetodavnom radu i radu s djecom u skupini i individualno, posebice s obzirom na jačanje pozitivne slike o sebi, socijalnih vještina, asertivnosti...

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.