Gdje sam?

Gradionice – terapeutske igre za djecu s ADHD-om Bjelovar

  Opći cilj Gradionica je unaprijediti socijalne vještine djece s ADHD-om, a posebni ciljevi su poboljšanje samopouzdanja, bolja integracija i socijalizacija djece s ADHD-om, razvoj koncentracije te poboljšanje emocionalne kontrole i samokontrole.
Metode koje se koriste na Gradionicama su metoda zamjene uloga, metoda glume, metoda razgovora, demonstracije, igre u parovima, igre u grupi. Prilagođava se potrebama i sposobnostima svake grupe i djeteta. Uvažavaju se individualne potrebe i u veseloj atmosferi gdje se prihvaćaju različitosti uči se toleranciji, poboljšava samopouzdanje, emocionalna kontrola i samokontrola, te poboljšava socijalizacija.

Volonterima će biti organizirana obavezna edukacija o specifičnostima djece s ADHD-om te preporukama za rad s djecom s ADHD-om, te omogućena dostupnost svim materijalima. Za volonterski rad osigurati će se potvrda o volontiranju.

Aktivnosti u koji će biti uključeni su:
pažljivo odabiranje terapeutskih igara
adekvatno podučavanje djeteta
izvođenje terapeutskih igara s djecom

Organizator: Udruga Budenje
Datum početka: 01.02.2014.
Lokacija: Masarykova 8, Bjelovar

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga Budenje
Lokacija projekta:Masarykova 8, Bjelovar
Ciljana skupina: Djeca od 1. do 4. razreda OŠ
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 0 volontera)
Datum početka: 01.02.2014
Datum završetka:22.03.2014
Broj sati: 16
Učestalost: tjedno
Od - do: 9.30 do 11.30
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Silvija Grganić Opačić
Web stranica: www.budenje.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Roditelji će dobiti povratne informacije o sudjelovanju i ponašanju djece te će dobiti savjete i smjernice za rad s djecom te će ih se po potrebi uputiti stručnjacima za dijagnostiku ili tretmane za djecu s ADHD-om.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Djeca s ADHD-om će u „Gradionicama“ kroz niz terapeutskih igara: • usvojiti nove modele ponašanja • naučiti će bolje izražavati svoje osjećaje • moći će prepoznavati tuđe osjećaje te će znati kako najbolje reagirati • poboljšati komunikacijske vještine • razviti koncentraciju i samokontrolu • osvijestiti svoje snage, pozitivne osobine i sposobnosti • upoznati važnost timskog rada što će pridonijeti poboljšanju njihovih socijalnih vještina u obiteljskoj i školskoj okolini.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će se senzibilizirati za probleme djece u deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem, spoznati će važnost volontiranja te kako jednostavan angažman može pomoći djeci i obiteljima.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.