Gdje sam?

Organizirano stanovanje - podrška osobama s intelektualnim teškoćama

Organizirano stanovanje je usluga Centra za rehabilitaciju Zagreb namijenjena svim osobama s intelektualnim teškoćama.
Program se provodi u redovnim stambenim uvjetima u zajednici na raznim lokacijama u Zagrebu. U jednom stanu živi 3-5 osoba, a podršku im pružaju osobe iz prirodnog okruženja i educirano osoblje.

Uključivanjem volontera u rad ostvaruje se pozitivan utjecaj na samog volontera, osobe s kojima provodi vrijeme, širu zajednicu i djelatnike u organizaciji. Osobe koje ovdje žive s veseljem prihvaćaju nove ljude koji nisu nužno vezani za Centar.


Volonteri u početku upoznaju osobe s intelektualnim teškoćama, osmišljenim aktivnostima omogućuju im stjecanje novih iskustva, učenje ili savladavanje novih vještina. Kontinuirano se druže kroz razne aktivnosti u zajednici i izlaske. Osmišljavaju i provode aktivnosti u stanu u dogovoru s osobama koje tamo žive, a prema interesima i vještinama volontera (npr. priprema jela, kreativno izražavanje, sport, glazba – sviranje, pjevanje, ples, društvene igre, ...).

Organizator: Centar za rehabilitaciju Zagreb - Organizirano stanovanje
Datum početka: 01.01.2015.
Lokacija: Više lokacija u Zagrebu, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za rehabilitaciju Zagreb - Organizirano stanovanje
Lokacija projekta:Više lokacija u Zagrebu, Zagreb
Ciljana skupina: Osobe s intelektualnim teškoćama
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 13 volontera)
Datum početka: 01.01.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 1
Učestalost: svakodnevno, tjedno, mjesečno
Od - do: Po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Martina Pavić
Web stranica: http://www.crzagreb.hr/hr/
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Trajanje, učestalost i vrijeme volontiranja može se dogovarati s organizatorom - prema mogućnostima volontera i potrebama korisnika. Organizator pokriva troškove aktivnosti s korisnicima (npr. izlasci, hrana,ulaznice za događanja,...).
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Širenje prirodnog kruga podrške korisnika, upoznavanje novih ljudi i zadovoljstvo provedenim zajedničkim vremenom, uključivanje u aktivnosti lokalne zajednice, stjecanje novih iskustva, vještina i znanja.
Očekivani rezultati za volontere: Upoznavanje osoba s intelektualnim teškoćama utječe na širenje svijesti i spoznaje o osobama s intelektualnim teškoćama i njihovim mogućnostima i potrebama, podiže razinu tolerancije te omogućuje stjecanje pozitivnih iskustva i uklanjanje predrasuda u društvu. Volonteri dosadašnja znanja o ljudskim pravima imaju priliku doživjeti i provoditi u praksi. Razvijaju senzibilitet i vještine prenošenja znanja i komunikacije.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.