Gdje sam?

volonter u dječjem vrtiću

 U naš vrtić redovito su uključena djeca s teškoćama u razvoju. Iskustva nam pokazuju da rano uključivanje djece s teškoćama u razvoju ima pozitivne učinke kako na samo djete s teškoćama, tako i na ostalu djecu u skupini. Međutim, često je djetetu s teškoćama potrebna dodatna pomoć kako bi se lakše uklopio u društvo vršnjaka te pratio  odgojno - obrazovni rad. Iz tog razloga tražimo volontera koji bi bio osobni pomagač jednom prekrasnom dječaku.

Organizator: Dječji vrtić ¨Maksimir¨
Datum početka: 01.04.2014.
Lokacija: Ravnice 1, Zagreb, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić ¨Maksimir¨
Lokacija projekta:Ravnice 1, Zagreb, Grad Zagreb
Ciljana skupina: šestogodišnji dječak
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 01.04.2014
Datum završetka:30.06.2014
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: od 9 do 12
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: sanitarna knjižica
Kontakt osoba: Jasminka Čavužić Čajko; logoped.vrticmaksimir@gmail.com
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: poboljšanje kvalitete rada i bolje uključenost djeteta s teškoćama
Očekivani rezultati za volontere: iskustvo rada s djecom, iskustvo rada s djecom s teškoćama u razvoju te senzibiliziranje prema djeci s posebnim potrebama

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.