Gdje sam?

Radionica: "Nauči me da učim"-uz potporu Ministarstva znanosti

  •  Radionica "Nauči me da učim" projekt je udruge BKVelebit, koji je dobio pozitivno mišljenje i financijslu potporu Ministarstva znanosti i Agencije za odgoj i obrazovanje. Radionica traje svaki radni dan od 9:30 do 17:30 i podrazumijeva: 

- naučiti djecu kako se uči i služi samostalno udžbenicima
- pomoć u učenju i pisanju zadaća uz pomoć profesora
- kreativno provođenje ostatka slobodnog vremena u svrhu kvalitetnije socijalizacije, prevencije neprihvatljivog ponašanja i prvaencije nasilja nad djecom
- grupni i individualni rad sa logopedom i rehabilitatorom uz pomoć SUVAG OPREME (suvag lingua i verboton 30G)

  • U radionicu su uključena djeca iz socijalno ugroženih slojeva društva, djeca sa problemima u razvoju koja pohađaju školu po prilagožđenom porgramu, djeca s lakšim rizičnim ponašanjem i posebno nadarena djeca. Imamo i djece koja pohađaju predškolski program i tretmane u Poliklinici Suvag i dr. sličim ustanovama.

Uglavnom nam djecu šalju Centri za socijalnu skrb Grada Zagreba i Zagrebačke županije sa kjima imamo potpisan Sporazum o suradnji, ali roditelji dolaze i samostalno jer su čuli od prijatelja ili su vidjeli naš rad prezentiran na našoj web stranici i na fejsu.

Stoga trebamo volontere raznih profila (STRUČNJAKE U POJEDINIM PODRUČJIMA I STUDENTE ODGOVARAJUĆIH FAKULTETA)

-RAZREDNA NASTAVA
-(SOCIJALNI) PEDAGOG
-LOGOPED
-SOCIJALNI RADNIK
-DEFEKTOLOG (EDUKACIJSKI REHABILITATOR)
-PSIHOLOG
-PSIHIJATAR
-PROFESOR DRUŠTVENIH PREDMETA (strani jezici)
-PROFESOR PRIRODNIH PRDMETA (matem., fizika, kemija)


Organizator: PROSVJETNO KULTURNA I HUMANITARNA UDRUGA BKVELEBIT
Datum početka: 01.04.2014.
Lokacija: Trg bana Jelačića 15 (dvorište), Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): PROSVJETNO KULTURNA I HUMANITARNA UDRUGA BKVELEBIT
Lokacija projekta:Trg bana Jelačića 15 (dvorište), Zagreb
Ciljana skupina: predškolci, osnovnoškolci, djeca s problemima u razvoju, posebno nadarena djeca
Ciljani broj volontera:40 (do sad se prijavilo 18 volontera)
Datum početka: 01.04.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 4
Učestalost: svakodnevno, tjedno
Od - do: od 9.30 do 17.30
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika
Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: da osoba nije kažnjavana i da nema psihičkih evidentiranih problema
Kontakt osoba: prof. Nevenka Borjan 0981625067
Web stranica: www.bkvelebit.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: uz CZSS surađujemo i sa Psihijatrijskom bolnicom-Kukuljevićeva i Psihijatrijskim odjelom vinogradske bolnice. Uz boravak za djecu sukladno Rješenju gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom dijelimo i humanitarnu pomoć za socijalno ugrožene obitelji i njihovu djecu na području cijele Hrvatske.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: a- Podrška u razvoju znanja i vještina, socijalizacije, tolerancije, usvajanja društveno prihvatljivih normi ponašanja, jačanja pozitivne komunikacije i pozitivne slike o sebi, prihvaćanja različitosti te prevencija svih vrsta diskriminacije i neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži. b-Pružanje stručne pomoći djeci s logopatskim i slušnim problemima, kojima je preporučena promptna ili dodatna edukacijsko-rehabilitacija intervencija.
Očekivani rezultati za volontere: stjecanje kompetencija na području odgoja i obrazovanja i edukacijsko-rehabilitacijskih vještina
Komentar organizatora: Naša udruga prošla je edukaciju za volontere u VCZ-u, već radi sa volonterima, pratimo konstantno izmjene i dopune kako Zakona o volonterstvu, tako i Zakona o udrugama, a uz to i naša izvršna direktorica piše članke za časopis "Udruge hr"

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.