Gdje sam?

Podrška uključivanju djece s teškoćama u razvoju u redovan sustav predškolskog odgoja

Proteklih 20 godina Dječji vrtić "Vrbik" uključuje djecu s posebnim potrebama - teškoćama u razvoju u svoje programe(Montessori i Redoviti). Standard kvalitete koji smo postavili nastojimo održati i dalje te su, upravo zbog toga, naše potrebe za osobnim pomagačima kontinuirano prisutne. Iskustvo naše inkluzivne prakse govori da sudjelovanjem osobnog pomagača u životu djeteta ne dobiva samo dijete nego i odrasle osobe ( odgojitelji, osobni pomagači, roditelji), ali i ukupna zajednica u kojoj dijete živi i odrasta. Podrška odraslih osoba do sada se u našim programima ostvarivala kroz različite modele osobnih pomagača ( osobni pomagači angažirani od strane roditelja i tzv. treći odgojitelji, tj. odgojitelji po struci koji su raspoređeni kao osobni pomagači djetetu).

Organizator: dječji vrtić Vrbik
Datum početka: 01.09.2014.
Lokacija: Prisavlje 4, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): dječji vrtić Vrbik
Lokacija projekta:Prisavlje 4, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca predškolske dobi
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 4 volontera)
Datum početka: 01.09.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 10
Učestalost: svakodnevno
Od - do: 9-11
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: pedagoška i srodna struka
Kontakt osoba: Martina Smiljanić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Dobrobit za dijete s posebnim potrebama - teškoćama u razvoju (pomoć u svladavanju osobnih i društvenih barijera, prihvaćenost i pripadanje zajednici), dobrobit za obitelj (viša razina uključenosti u život zajednice), dobrobit za ustanovu dječjeg vrtića (učinkovita organizacija odgojno-obrazovnih situacija za dijete s posebnim potrebama - teškoćama u razvoju i drugih u odgojnoj grupi kojoj pripada).
Očekivani rezultati za volontere: Praktična znanja i kompetencije za rad s osjetljivim društvenim skupinama: djeca s posebnim potrebama - teškoćama u razvoju.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.