Gdje sam?

Podrška djeci s komunikacijskim teškoćama

Projekt je podrška inkluziji i integraciji djece s teškoćama socijalne komunikacije koja bez pomoći odrasle osobe teško se uključuju u svakodnevne aktivnosti vrtićkih skupina. Uloga pomagača i suigrača djetetu s teškoćama u razvoju je usmjeravanje djeteta na odgojitelja ili na drugo dijete/djecu u grupi, i članove skupine na dijete, senzibiliziranje ostale djece za razumijevanje djetetovih kompleksnih potreba u suradnji s odgojiteljima skupine, pomaganje djetetu pri izvršenju svakodnevnih zadataka, interveniranje u sprječavanju djetetovog nepoželjnog ponašanja, pomaganje djetetu da bude uključeno u socijalne interakcije, pomaganje odgojitelju da integrira dijete u grupu i da ono uči zajedno s vršnjacima. Projekt se odvija unutar odgojno-obrazovnih skupina dječjeg vrtića "Trešnjevka" pod stručnom podrškom pedagoga, psihologa, logopeda i odgojitelja uključene djece uz partnerstvo s roditeljima djece s teškoćama. 

Organizator: Dječji vrtić "Trešnjevka"
Datum početka: 05.05.2014.
Lokacija: Badalićeva 24, Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić "Trešnjevka"
Lokacija projekta:Badalićeva 24, Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca
Ciljani broj volontera:8 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 05.05.2014
Datum završetka:30.06.2014
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: U peridu od 8.00 do 12.00h
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Martina Burazer, prof. logoped
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Vrtić je u mogućnosti osigurati prehranu i osvježenje, ali ne i putne troškove.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Poboljšanje odgojno-obrazovnih i edukacijsko-rehabilitacijskih mogućnosti za djecu s komunikacijskim teškoćama. Podizanje kvalitete rade cijele uključene grupe,a time i vrtića u cjelini.
Očekivani rezultati za volontere: Upoznavanje i shvaćanje rada predškolske ustanove. Stjecanje iskustva u radu s djecom s teškoćama, ali i cijelom skupinom djece. Jačanje kompetencija komunikacijskih i socijalnih vještina, te razvijanje senzibiliteta za djecu i obitelji s posebnim potrebama.
Komentar organizatora: Potrebno je ostvariti kontinuitet u dogovorenim dolascima radi stalne i sustavne podrške djeci s komunikacijskim teškoćama i njihovim roditeljima. Broj sati volontiranja je fleksibilan, prema dogovoru i mogućnostima volontera.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.