Gdje sam?

Administrativni poslovi

Pomoć u administrativnim poslovima, pisanje dopisa, molbi, sudjelovanje u organizaciji radionica i događanja, arhiviranje dopisa, zaprimanje i arhiviranje pošte, pomoć u pripremi i provedbi projekata, ostali administrativni poslovi prema potrebi, potrebno znanje MS Office paketa.

Organizator: Udruga Madara-Ne boj se
Datum početka: 01.06.2014.
Lokacija: Avenija Dubrava 222 / Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga Madara-Ne boj se
Lokacija projekta:Avenija Dubrava 222 / Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: Romi grada Zagreba i RH
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 7 volontera)
Datum početka: 01.06.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 0
Učestalost: svakodnevno, tjedno, mjesečno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu, Druga znanja u radu na računalu
Komunikacijske vještine
Upravljanje projektima i projektnim timovima
Organizacija rada
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Prijevoz (posjedovanje vozačke dozvole)
Kontakt osoba: Silvija Bunić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Potrebno je biti tolerantna osoba bez predrasuda prema Romima. Razgovori za volontiranje uz prethodnu najavu putem e-maila.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Ostvarivanje ciljeva organizacije, pomoć romskoj zajednici, integracija romskog stanovništva
Očekivani rezultati za volontere: iskustvo u radu na administrativnim poslovima, iskustvo u radu s marginaliziranim skupinama, jačanje svijesti o potrebi pomaganja potrebitima, jačanje tolerancije i upoznavanje drugih kultura, iskustvo u pripremi i provedbi događanja, programa, projekata

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.