Gdje sam?

CISV Seminar camp od 07.07. do 27.07.2015.

Seminar camp je međunarodni kamp u kojem sudjeluju mladi 17-18 godina. Kamp traje 21 dan. CISV Hrvatska traži volontere koji bi bili osoblje=staff kampa, volonteri ostaju par dana prije i poslije kampa. Volonteri se brinu za sigurnost u kampu, rade na logistiki, na početku kampa planiraju aktivnosti u kampu. Staff = osoblje kampa mora odraditi trening gdje se upoznaje sa CISV pravilima, što je CISV i kako se kamp mora organizirati i odvijati. Svi CISV programi namjenjeni su odgoju djece i mladih za mir u svijetu na način da se kroz razne aktivnosti obrađuje neka tema, tako da se dobiju aspekti iz raznih dijelova svijeta, dobije se feedback o sebi samima i izgrađuje osobnost. U kampu se ne koriste računala, internet, TV - sve aktivnosti i radionice se rade u grupi kroz debatu, igru, kreativan rad...

Seminar camp i volonterski angažman bi trajao od 22.07 do 11.08.2015. godine no do kraja 2014 moramo odrediti staff.

Potrebne su nam ozbiljne i odgovorne osobe koje se mogu obvezati da će biti u mogućnosti ostati u Jagnjedovcu ta 24 dana. 

U 2015 godini Hrvatska po prvi puta organizira takav projekt u zemlji, naši članovi od 2009 godine putuju po međunarodnim programima po svijetu no iduće godine radimo samostalno takav kamp, do sada smo radili neke kraće događaje.

Fotografija sa našeg međunarodnog projekta MedNights u Koprivničkim Bregima. Ovako se zabavlja staff i sudionici... 

Organizator: CISV Hrvatska
Datum početka: 08.08.2014.
Lokacija: Koprivnica, Koprivnica

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): CISV Hrvatska
Lokacija projekta:Koprivnica, Koprivnica
Ciljana skupina: Mladi stariji od 21
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 0 volontera)
Datum početka: 08.08.2014
Datum završetka:09.05.2015
Broj sati: 8
Učestalost: svakodnevno
Od - do: 10 do 18
Trajanje: Dugotrajno
Područje: drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Upravljanje projektima i projektnim timovima
Organizacija rada
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Prijevoz (posjedovanje vozačke dozvole)
Kontakt osoba: Mirjana Jarnjak
Web stranica: http://www.cisv.org
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Bitno je da volonter koji bi išao kao staff do 11 mjeseca izvrši prijavu i da prije kampa odradi trening u Koprivnici
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Organizacija treba pouzdane volontere koji će na nivou odraditi kamp te će i učesnici biti zadovoljni
Očekivani rezultati za volontere: Brojna znanja od jezika, upoznavanja novih ljudi, mogućnost sudjelovanja u daljnjem radu CISV-a, organizacijske sposobnosti, kreativne, samopouzdanje...

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.