Gdje sam?

2. sportsko natjecanje za djecu s teškoćama u razvoju "Naše pravo na sport"

 Drugo sportsko natjecanje za djecu s teškoćama u razvoju  „Naše pravo na sport" - sportsko natjecanje u bazenu i u dvorani

 

Natjecanje na bazenu će se održati 27. rujna 2014. godine (subota), od 08:30 do 10:30 sati, u Zagrebu, na bazenu Mladost, Jarunska ulica 5;  a natjecanje u dvorani održat će se 28. rujna 2014. godine (nedjelja) od 8:30 do 13 sati, u dvorani II. Doma sportova, Trg Krešimira Ćosića 11 . Inicijativa „Naše pravo na sport“, odnosno natjecanje za djecu s teškoćama u razvoju provodi se drugu godinu za redom i  kruna je projekta „Moje pravo na igru i sport“ koji se provodi kontinuirano od svibnja 2012. godine. Projekt „Moje pravo na igru i sport“ je sportsko-rekreativni i razvojno-kreativni program koji pruža raznolikost aktivnosti za kvalitetno ispunjavanje slobodnog vremena za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji. Te aktivnosti se provode kontinuirano tokom čitave godine, a organizacija natjecanja barem jednom godišnje je prilika gdje djeca mogu pokazati što su naučila i savladala tokom tekuće godine. Također su na natjecanje pozvana i sva djece s teškoćama u razvoju u dobi od 5 do 14 godina.

Ove godine 2. sportsko natjecanje za djecu s teškoćama u razvoju provodimo u partnerstvu sa web portalom Rekreacija.hr u sklopu Move week-a 2014. Move week je je najveća europska kampanja promocije tjelesne aktivnosti  čija je vizija postići 100 milijuna više tjelesno aktivnih građana u Europi  do 2020. god.  Središnji  je događaj NowWeMove kampanje koji promovira sport i tjelesnu aktivnost s naglaskom na dobrobiti tjelesnog vježbanja. Održava se svake godine prvog tjedna u listopadu. Više informacija na: https://moveweek.rekreacija.hr/vijesti/nowwemove-kampanja-u-hrvatskoj

 

AKTIVNOSTI I POSLOVI VOLONTERA

Mogući angažman volontera u slijedećim poslovima, raspodjela obaveza dogovarat će se na sastancima:

·      pomoćni suci,

·      zapisničari,

·      organizatori,

·      spasioci u bazenu,

·      redari,

·      osobni asistenti-djetetu s teškoćama u razvoju,

·      sportski animator za djecu s teškoćama kada se čeka na red (likovne, kreativne i sportske aktivnosti)

·      traženje donacija i sponzora

·      čistaći, poslužitelji/konobari

·      voditelj na mikrofonu

·      drugo

Osim sudjelovanja na samom natjecanju, volonteri će biti obavezni doći na nekoliko sastanka i treninga, kako bi se upoznali sa našim projektom,  na sastancima će biti podijeljeni poslovi i obaveze.

 

Volonteri su obavezni prisustvo na slijedećim aktivnostima:

·      Selekcija i uvodni sastanak 12.09. 2014 u 17 sati u Albaharijevoj 2

·      Dva treninga u dvorani:  u utorak, 16.09.2014. i 23.09.2014., od 16:00 – 18:00h, nakon čega je sastanak u 18h, u Albaharijevoj 2

·      Dva treninga u bazenu:  u subotu, 13.09.2014. i 20.09.2014 , na bazenu Mladost od 08-10h

·      Obavezan finalni sastanak u četvrtak 25.09.2014. od 16:00-18:00 u Albaharijevoj 2

·      Natjecanje u bazenu je 27.09. 2014., na Mladosti,  a angažman volontera je potreban od 7:30 - 10:00 sati

·      Natjecanje u dvorani je 28.09.2014. u Domu sportova, a angažman volontera je potreban od 7:00 – 15:00 sati

 

Natjecanje će se održati u dvije discipline na bazenu i pet disciplina u dvorani.

 

- DETALJAN OPIS PROGRAMA -

 

Program igara:

Natjecanje u bazenu, 27.09.2014.:

08:30 – prijave natjecatelja

09:00 – skokovi u vodu

09:30 – štafeta u bazenu (plivanje 2x25 metara sa prenošenjem patkica)

10:30 – izlazak iz bazena, tuširanje, sušenje i odjevanje

 

Natjecanje u dvorani, 28.09.2014.:

08:30 – prijave natjecatelja

09:00 – šut na gol

09:30 – bacanje u koš

10:00 – poligon

10:30 – trčanje 15 metara

11:00 - boćanje

 

11:30 - Dodjela medalja (sponzorira Groš d.o.o)

12:00-13:00 Zakuska

Organizator: Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Datum početka: 11.09.2014.
Lokacija: Albaharijeva 2, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Lokacija projekta:Albaharijeva 2, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca s teškoćama u razvoju
Ciljani broj volontera:60 (do sad se prijavilo 0 volontera)
Datum početka: 11.09.2014
Datum završetka:29.09.2014
Broj sati: 0
Učestalost: svakodnevno
Od - do: navedeno u opisu projekta
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Odnosi s javnošću/marketing
Organizacija rada
Prikupljanje sredstava
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Sport
Posebni zahtjevi: Obavezno proučiti Zakon o volonterstvu:http://www.zakon.hr/z/258/Zakon-o-volonterstvu
Kontakt osoba: Božica Križanić
Web stranica: http://www.ti-si-sunce.hr/program/moje-pravo-na-igru-i-sport/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Sve informacije na: bozica.krizanic@ti-si-sunce.hr ili na mob:092/1710-140
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Uspješno provedeno 2. sportsko natjecanje za djecu s teškoćama u razvoju "Naše pravo na igru i sport" na zadovoljstvo svih sudionika, a posebice djece s teškoćama u razvoju (natjecatelja, njihovih roditelja i volontera.
Očekivani rezultati za volontere: Iskustvo rada sa djecom s teškoćama u razvoju kao aistenti te mogućnost nastavka dugotrajnijeg volontiranja na programu. Iskustva na različitim zadacima koji su potrebni za samo natjecanje uz vođenu organizaciju voditelja. Te mogućnost nastavka volontiranja na mnogobrojnim aktivnostima/projektima i programima u Centru "Sunce".

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.