Gdje sam?

Besplatna pomoć u učenju

Dragi volonteri, s obzirom na to da na području Peščenice djeluje jedanaest osnovnih i devet srednjih škola, pomoć u učenju (koja je besplatna, stoga i svima dostupna) učenicima Peščenice zaista je potrebna. Oni trebaju vašu pomoć u savladavanju školskih obaveza. Stoga, ne oklijevajte i prijavite se kako bismo im zajedničkim snagama pomogli!

Organizator: Knjižnice grada Zagreba
Datum početka: 09.10.2014.
Lokacija: Knjižnica Silvija Strahimira Kranjčevića, Zapoljska 1, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Knjižnice grada Zagreba
Lokacija projekta:Knjižnica Silvija Strahimira Kranjčevića, Zapoljska 1, Zagreb
Ciljana skupina: osnovnoškolci i srednjoškolci
Ciljani broj volontera:4 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 09.10.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: (u dane i sate po dogovoru)
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika
Komunikacijske vještine
Podučavanje

Traže se osobe za podučavanje matematike, fizike i kemije te stranih jezika.
Posebni zahtjevi: Prednost imaju volonteri s nastavničkim kompetencijama
Kontakt osoba: Petra Dolanjski (petra.dolanjski@kgz.hr)
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Korisnicima se omogućuje pomoć u učenju koja je besplatna te stoga svima dostupna, nudi im se podrška i osmišljen pristup kako bi svoje školske obaveze izvršili sa što boljim uspjehom, omogućuje im se da savladaju tehnike učenja i pamćenja koje će im koristiti i u daljnjem školovanju te ih se potiče na sustavno i odgovorno učenje.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri imaju priliku poboljšati kreativne tehnike pojašnjavanja gradiva, tehnike rada s djecom koja imaju otpor prema nastavnom gradivu, naučiti kako motivirati dijete da uči te ih poticati da u logičkom razmišljanju koriste indukciju, dedukciju i analogiju.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.