Gdje sam?

"Moj glas protiv nasilja! / My Voice against Violence!"

Ženska soba organizira poludnevnu radionicu "Seksualno nasilje" na temu seksualnog nasilja i Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Radionica je namijenjena mladim, nezaposlenim djevojkama i ženama. Radionica je sastavni dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske „Moj glas protiv nasilja“/“My voice against violence“ koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS). Projekt se odvija u suradnji sa dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

Glavni cilj projekta, a i poludnevne radionice je podizanje svijesti javnosti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama i djevojkama uključujući obiteljsko nasilje te o nužnosti nulte tolerancije na sve oblike rodno uvjetovanog nasilja.

Organizator: Ženska soba - Centar za seksualna prava
Datum početka: 15.11.2014.
Lokacija: Maksimirska 51 a, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Ženska soba - Centar za seksualna prava
Lokacija projekta:Maksimirska 51 a, Zagreb
Ciljana skupina: Mlade, nezaposlene djevojke i žene
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 6 volontera)
Datum početka: 15.11.2014
Datum završetka:15.11.2014
Broj sati: 5
Učestalost: godišnje
Od - do: 10.00 - 15.00
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Maja Vukmanić Rajter
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Ženska soba - Centar za seksualna prava će provedbom poludnevne radionice naziva "Seksualno nasilje" educirati i osvijestiti mlade, nezaposlene djevojke i žene o problematici rodno uvjetovanog nasilja, s posebnim naglaskom na seksualno nasilje. Na ovaj način informacije o rodno uvjetovanom nasilju doći će korisnica poludnevne radionica, kod kojih će se podignuti razina svijesti te utjecati na razvoj nulte tolerancije na sve oblike rodno uvjetovanog naislja.
Očekivani rezultati za volontere: Volonterke poludnevne radionice će biti upoznate s problematikom rodno uvjetovanog nasilja, s posebnim naglaskom na seksualno nasilje. Kroz vježbe će osvijestiti predrasude vezane uz nasilje protiv žena te obaveze institucija vezane uz Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Protokol, kao obvezujući dokument državnih institucija i organizacija civilnog društva, vezan je uz rad policije, zdravstvenog sustava, odgojno-obrazovnih ustanova, centara za socijalnu skrb te pravosudnih tijela. Upoznavajući se s obvezama nadležnih tijela u postupanju sa žrtvama seksualnog nasilja, volonterke će biti educirane o ovoj važnoj problematici, korisnoj i za njihov daljnji rad te svakodnevni život.
Komentar organizatora: Voditeljice poludnevne radionice su članice Ženske sobe, Antonija Hojt Ilić i Paula Zore.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.