Gdje sam?

Podrška djeci s teškoćama u razvoju i pomoć u odgojno-obrazovnim skupinama

 Potreba za radom volontera je u individualnom pristupu djeci, te pomoći djetetu na usmjeravanju na drugu djecu i uključivanje u grupne aktivnosti. Vrijeme volontiranja od 9 - 11 sati, 2 sata dnevno. Dob djece od 1-e g.ž. do 6-te g.ž. Volontiranje bi se odvijalo u matičnim skupinama djece uz matičnog odgajatelja.

Organizator: Dječji vrtić Tatjane Marnić
Datum početka: 01.01.2015.
Lokacija: Pavlinovićeva 8, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić Tatjane Marnić
Lokacija projekta:Pavlinovićeva 8, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 01.01.2015
Datum završetka:31.05.2015
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 9-11
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: osjetljivost za potrebe djece
Kontakt osoba: Renata Milanković Belas
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Potrebna sanitarna knjižica, papuče.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Pomoć djeci u razvoju i razvijanju socijalizacijskih vještina.
Očekivani rezultati za volontere: Senzibilizacija za individualne potrebe, usvajanje stručnih znanja i vještina u radu s djecom, razvoj komunikacijskih vještina.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.