Gdje sam?

Asistent djeci s posebnim potrebama

 Dječji vrtić Milana Sachsa nalazi se u Folnegovićevom naselju, ima 21 skupinu i nešto malo manje od 500 uključene djece. Uz centralni objekt vrtić ima još i 2 područna objekta. U našem vrtiću od stručnih suradnika imamo pedagoga, zdravstvenu voditeljicu, psihologa, logopeda i rehabilitatora. Kao dodatnu pomoć i podršku imamo ekonoma, domara, računovodstvo i tajnika. Na čelu naše kuće je ravnateljica koja se brine da sve dobro i lijepo funkcionira. Od posebnih programa koje nudimo djeci i roditeljima to su Montessori program, rano učenje engleskog jezika, sportski program i dramsko lutkarsko glazbeno scenski program. 

Volonteri bi pružali pomoć i podršku u radu s djecom s teškoćama u razvoju unutar vrtićke skupine.

Ovdje smo za roditelje, djecu i sve posjetitelje, slobodno dođite i posjetite nas :)

Organizator: Dječji vrtić Milana Sachsa
Datum početka: 12.01.2015.
Lokacija: Sachsova 5, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić Milana Sachsa
Lokacija projekta:Sachsova 5, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca s posebnim potrebama
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 13 volontera)
Datum početka: 12.01.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: Prema mogućnostima
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama

/
Posebni zahtjevi: /
Kontakt osoba: Iva Čulek
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Veselimo se vašem dolasku :)
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Pomoć djeci,nova saznanja i iskustva, nove informacije i obostrano obogaćivanje na dobrobit svakoga uključenog u projekt
Očekivani rezultati za volontere: Nova znanja i iskustvo u radu s djecom, promjena stavova kroz iskustvo u radu i obogaćivanje kako profesionalno tako i osobno
Komentar organizatora: Vidimo se :)

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.