Gdje sam?

PARTNERI U IGRI

Igra je najvažniji i najljepši dio djetinjstva a mi vas pozivamo da uživate u igri s djecom i na taj način pomognete i njima da uživaju. Volonteri bi boravili u odgojnim skupinama s djecom 3-4 sata dnevno, od 1-3 dana u tjednu (prema dogovoru). Cilj je u skupinama s velikim brojem djece osigurati djeci podršku u igri i svakodnevnim aktivnostima. Volonteri u radu imaju podršku odgajatelja skupine i stručnog tima vrtića.

Organizator: Dječji vrtić Bajka
Datum početka: 08.01.2015.
Lokacija: Zorkovačka 8; Humska 1; Selska 95; Opatijski trg 9, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić Bajka
Lokacija projekta:Zorkovačka 8; Humska 1; Selska 95; Opatijski trg 9, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca
Ciljani broj volontera:6 (do sad se prijavilo 14 volontera)
Datum početka: 08.01.2015
Datum završetka:30.06.2015
Broj sati: 3
Učestalost: svakodnevno, tjedno
Od - do: Između 8 i 13 sati (prema dogovoru)
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Sanitarna knjižica (iskaznica)
Kontakt osoba: Nena Rakvin
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Djeca kojoj budete partner u igri imati će jednu osobu više koju će moći zvati prijateljem te će sigurno imati više prilika za usvajanje i uvježbavanje raznih vještina.
Očekivani rezultati za volontere: Očekujemo da će volonteri koji svoje vrijeme poklone djeci otići bogatiji za cijeli život iskustava. Steći će uvid u funkcioniranje dječjeg vrtića, te usvojiti znanja i vještine korisne u radu s djecom i odraslima.
Komentar organizatora: Volonteri bi počeli s radom 12.01.2015. godine, osiguran im je topli obrok, te moraju posjedovati sanitarnu iskaznicu.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.