Gdje sam?

Pomagač djetetu s teškoćama u dječjem vrtiću

 U DV ¨Maksimir¨, u redovitom odgojno - obrazovnom programu, integrirana su djeca s teškoćama u razvoju. Kako bi integracija djeteta s teškoćama bila bolja i uspješnija, te kako bi dijete ostavrilo svoje potencijale, potrebna mu je pomoć i podrška odrasle osobe. Volonter će boraviti u redovitoj odgojnoj skupini i unaprijediti i potaknuti djetetovo uključivanje u aktivnosti i igru s drugom djecom.

Organizator: Dječji vrtić ¨Maksimir¨
Datum početka: 26.01.2015.
Lokacija: Aleja Antuna Augustinčića 4, Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić ¨Maksimir¨
Lokacija projekta:Aleja Antuna Augustinčića 4, Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: djeca od 3 do 7 godina
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 26.01.2015
Datum završetka:30.06.2015
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: od 9.00 do 12.00
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: sanitarna knjižica
Kontakt osoba: Jasminka Čavužić Čajko, prof. logoped
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: bolje uključivanje djeteta s teškoćama u redoviti odgojno - obrazovni rad
Očekivani rezultati za volontere: steći znanja i vještine u radu s djecom s teškoćama te se senzibilizirati za djecu s teškoćama
Komentar organizatora: Osiguran ručak i osvježenje za volontera.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.