Gdje sam?

Volonterski rad u vrtiću

 

Doprinos kvalitetnijem radu redovnih odgojno- obrazovnih skupina i otvaranje vrtića društvenoj zajednici na obostrano zadovoljstvo i korist ciljevi su našeg projekta.

Prema procjenjenim mogućnostima volonter može raditi kao pomagač djetetu s teškoćama u razvoju na način da će svojom prisutnošću, neposrednom igrom, komunikacijom  s djetetom i grupnim odgajateljima pridonijeti neometanom provođenju odgojno-obrazovnog procesa, te podizanju razine njegove kvalitete. Djetetu s teškoćama u razvoju prema edukacijsko savjetodavnim uputama volonter će prilagođavati zadatke, pomoći mu u aktivnostima skupine i igri.

Volonter može u vrtiću raditi i kao pomagač odgajateljima u radu u odgojno-obrazovnoj skupini na način da se uključuje u provođenje aktivnosti skupine, te svojom brigom i pažnjom usmjerenom na djecu doprinosi podizanju razine kvalitete odgojno-obrazovnog procesa. 

Organizator: Dječji vrtić "Trešnjevka"
Datum početka: 23.02.2015.
Lokacija: Badalićeva 24, Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić "Trešnjevka"
Lokacija projekta:Badalićeva 24, Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: djeca
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 4 volontera)
Datum početka: 23.02.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno, mjesečno
Od - do: od 9.00h do 12.00h
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Posebni zahtjevi: Na projekt se mogu prijaviti punoljetne osobe
Kontakt osoba: Martina Burazer, prof. logoped
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Vrtić je u mogućnosti osigurati prehranu i osvježenje.Za volontiranje u vrtiću potrebno je imati potvrdu o nekažnjavanju, potvrdu liječnika, sanitarnu knjižicu.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Poboljšanje odgojno-obrazovnih rezultata rada vrtića, te edukacijsko- rehabilitacijskih mogućnosti za djecu s teškoćama u razvoju.
Očekivani rezultati za volontere: Upoznavanje i shvaćanje rada predškolske ustanove. Stjecanje iskustva u radu s djecom s teškoćama, ali i cijelom skupinom djece. Jačanje kompetencija komunikacijskih i socijalnih vještina, te razvijanje pozitivnih stavova u prihvaćanju različitosti.
Komentar organizatora: Broj sati volontiranja je fleksibilan prema dogovoru i mogućnostima volontera, tako da može biti i u jutarnjim i popodnevnim satima. Poželjno je ostvariti kontinuitet u dolascima radi stalne i sustavne podrške djeci u odgojno-obrazovnim skupinama.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.