Gdje sam?

Dom Ksaver traži volontere

Dom Ksaver ima veliki broj korisnika koji su pokretni, aktivni, željni svježeg zraka i poticajnog razgovora. Ako smatrate da ste organizirana osoba i imate malo vremena za pomoći našim dragim korisnicima u provođenju najljepših dana u mirovini, obratite nam se i učinite nešto plemenito.

Organizator: Dom za starije osobe Ksaver
Datum početka: 13.04.2015.
Lokacija: Nemetova 2, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dom za starije osobe Ksaver
Lokacija projekta:Nemetova 2, Zagreb
Ciljana skupina: Starije osobe Doma
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 13.04.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: u radnom vremenu od 08-16h
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Ana-Marija Džakula
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Bolje psihosocijalno stanje naših korisnika
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje iskustva u radu s ljudima i brušenje komunikacijskih vještina što nije naodmet u traženju budućeg zaposlenja
Komentar organizatora: -

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.