Gdje sam?

Moji prijatelji iz Fortica

 Centar za rehabilitaciju Fortica pruža uslugu smještaja za  54 korisnika od kojih su 23 korisnika mlađa od 18 godina. Radi se o korisnicima koji su nepokretni, nemaju razvjen govor i imaju teža i teška intelektualna oštećenja. Većina korisnika ima ograničene socijalne kontakte i deficit roditeljske ljubavi. 

Zbog navedenog je osmišljen ovaj program kojem je cilj pridonijeti njihovom boljem funkcioniranju u socijalnom okružju i emocionalnoj stabilnosti. 

Projekt je do sada obuhvatio strukturirano druženje s predškolskom djecom i učenicima osnovne škole, te edukaciju odgajatelja i nastavnika za rad s ovom populacijom.

Želja nam je uključiti studentsku populaciju (studente društveno humanističkih studija) u ovaj program jer ih želimo senzibilizirati za specifične potrebe naših korisnika, a našim korisnicima osigurati i u ljetnim mjesecima šire socijalne kontakte.

Volontere planiramo uključite u strukturirana zajednička druženje i različite kreativne aktivnosti sa našim korisnicima uz vođenje stručnog tima ustanove.

Uz navedeno volonteri će biti educirani za volonterski rad u ustanovi i unaprijediti svoja stručna znanja kroz iskustveno učenje. 

Naša ustanova je smještena uz samo more, te ima zasebnu plažu, stoga volonterima nudimo smještaj i hranu (tri obroka dnevno), te slobodno vrijeme.

Volonterske aktivnosti će se provoditi isključivo u jutarnjim satima (do 15H), nakon čega volonteri imaju slobodno vrijeme (mogućnost kupanja, druženja...)

U mogućnosti smo primiti skupine od 4 volontera i to u sljedećim terminima:

06.07. -11.07.,

13.07.-18.07.,

20.07.-25.07.,

27.07.-01.08.,

03.08.-08.08.,

10.08.-15.08.,

17.08.-22.08.

Organizator: Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica
Datum početka: 06.07.2015.
Lokacija: Obala kralja Tomislava 1, Kraljevica

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica
Lokacija projekta:Obala kralja Tomislava 1, Kraljevica
Ciljana skupina: Korisnici ustanove predškolskog i školskog uzrasta
Ciljani broj volontera:28 (do sad se prijavilo 30 volontera)
Datum početka: 06.07.2015
Datum završetka:22.08.2015
Broj sati: 40
Učestalost: tjedno
Od - do: 07:30-15:30
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Kontakt osoba: Maja Ferenčina 0997327870
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Volonterima pokrivamo troškove smještaja i prehrane (putni trošak nismo u mogućnosti pokriti)
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: - Ostvarenje učestalijih socijalnih kontakata za naše korisnike - poboljšanje emocionalne stabilnosti korisnika - unapređenje prosocijalnog ponašanja - jačanje samopoštovanja i sigurnosti u kontaktima - otvorenost ustanove prema široj društvenoj zajednici
Očekivani rezultati za volontere: - dobivanje osovnih znanja iz područja rada socijalne ustanove - razviti interes za rad sa osobama sa višestrukim oštećenjima- potaknuta kreativnost u kumunikaciji - iskustveno učenje o poteškoćama i potrebama korisnika naše ustanove
Komentar organizatora: Prijave zaprimamo do 31.05.2015. Veselimo se vašem dolasku :)

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.