Gdje sam?

Zaustavimo TTIP lipanj

Inicijativa “Zaustavimo TTIP” je dio je saveza od preko 350 europskih organizacija okupljenih u samoorganiziranu inicijativu europskih građana (soECI) protiv TTIP a i okuplja organizacije koje se protive potpisivanju Transatlantskog trgovinskog i investicijskog partnerstva (TTIP) između EU a (TTIP pregovore vodi Europska komisija u potpunoj tajnosti) i SAD a. (https://stop-ttip.org/)


Transatlantsko trgovinsko i investicijsko partnerstvo (TTIP) je planirani sporazum o slobodnoj trgovini između EU i SAD-a koji ima za cilj ukloniti regulatorne barijere profitu multinacionalnih kompanija s obje strane Atlantika. Jedan od ključnih ciljeva sporazuma je uklanjanje onoga što kompanije identificiraju kao zapreke: radnička prava, regulative vezane uz zaštitu okoliša, regulative vezane uz sigurnost hrane (poput GMO-a), otvaranje daljnjih mogućnosti za privatizaciju javnog školstva, zdravstva i ostalih javnih usluga u članicama EU i još mnogo toga.


Do sada smo uspjeli skupiti preko 7000 potpisa u sklopu kampanje protiv potpisivanja Transatlantskog trgovinskog i investicijskog partnerstva zbog katastrofalnih posljedica za stanovnike EU i SAD-a. U lipnju ćemo potpise skupljati na štandu kod Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta (PBF - Pierottijeva ulica br. 6.) u dva navrata:

8.-10.06.

17-19.06.


Ukoliko ste u mogućnosti odvojiti dio svog vremena i pomoći nam u prikupljanju potpisa (smjena traje 2 sata), pozivamo vas da se prijavite.


Više informacije možete saznati na linkovima:
https://www.facebook.com/Zaustavimo.TTIP
https://zaustavimottip.org/

Organizator: CENDEM
Datum početka: 08.06.2015.
Lokacija: Pierottijeva ulica br. 6, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): CENDEM
Lokacija projekta:Pierottijeva ulica br. 6, Zagreb
Ciljana skupina: Volonteri
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 0 volontera)
Datum početka: 08.06.2015
Datum završetka:19.06.2015
Broj sati: 40
Učestalost: mjesečno
Od - do: 11-19
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kontakt osoba: Željko Kuhar (hocemocenzuru@gmail.com)
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Skupiti što više potpisa.
Očekivani rezultati za volontere: Skupiti što više potpisa.
Komentar organizatora: https://www.facebook.com/Zaustavimo.TTIP http://zaustavimottip.org/

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.