Gdje sam?

SVJETSKI DJEČJI PARLAMENT

CILJ PROJEKTA: podrška skrbi o dječjim i roditeljskim pravima i odgovornostima odgojem i obrazovanjem

O PROJEKTU: Svjetski dječji parlament otvara u svim državama svijeta dječje parlamente sa dječjim predsjednicima, zastupnicima i članovima koji na sjednicama, skupštinama educiraju se o gradnji moralnog društva, načinu glasanja, biranju svojih predstavnika, ljudskim vrijednostima koje ugrađuju u ples i sport te se uče davati odgovorno da bi mogli primati prava.U Republici Hrvatskoj osnovan je Dječji parlament RH sa 52 dječjih zastupnika iz 8 gradova.Također je osnovano i Ministarstvo djece i mladih, OŠ Nad lipom, djeca sa dječjim potrebama pokrenula su ga i imenovani su dječjim ministrima ljudskih vrijednosti.

Volonteri održavaju dječje sjednice u vrtićima, školama, dječjim domovima, a ovisno o zalaganju napreduju do sjednica u Gradskoj skupštini grada Zagreba, Saboru.

Više o svemu na www.wcp.freshcreator.com i www.majesty.freshcreator.com

Organizator: SVJETSKI DJEČJI PARLAMENT
Datum početka: 01.10.2015.
Lokacija: Hebrangova 5, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): SVJETSKI DJEČJI PARLAMENT
Lokacija projekta:Hebrangova 5, Zagreb
Ciljana skupina: djeca i mladi
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 01.10.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 0
Učestalost: svakodnevno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica, drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Odnosi s javnošću/marketing
Upravljanje projektima i projektnim timovima
Prikupljanje sredstava
Pravni poslovi
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Dizajn
Sport

ljudkse vrijednosti, lijepo ponašanje, ljubav prema djeci
Kontakt osoba: IVANA PAPIĆ
Web stranica: www.wcp.freshcreator.com
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: sve struke potrebne radi gradnje novog svijeta sa djecom i volonterima za Vas.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Djetinjstvo iz snova.
Očekivani rezultati za volontere: upravljačke prirodne, pregovaračke prirodne, timski rad opušteni, zadovoljstvo, sreća, miran život,postavljanje sadašnjih planova, razmišljanje, donošenje odluka, vlastiti stavovi i mišljenja.....
Komentar organizatora: Radi ciljane skupine, djeca i volonteri, molimo Vas maksimalnu ozbiljnost kada se prijavljujete na ovaj projekt. Zahvaljujemo!

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.