Gdje sam?

Ekološke i znanstvene radionice za djecu "Gea jučer, danas, sutra"

Radionice za djecu "Gea jučer, danas, sutra" i "Tigionice" su radionice namijenjene djeci, od 7 -11 godina.

Održavaju se tijekom školske godine. Zbog želje da odradimo što više radionica u suradnji sa školama, želimo uključiti volonterke i volontere u pripreme za sljedeću školsku godinu. Kako pripremamo suradnju sa organizacijama iz EU tražimo po dvoje prevoditelja na engleski i njemački jezik. 

Zaštita okoliša treba biti u fokusu odgoja i obrazovanja odmalena, tako da tražimo i osobe koje žele raditi sa djecom i sudjelovati u provedbi radionica.

Opis poslova za volontere:

-priprema i prijevod materijala na njemački i engleski jezik, lektura i korektura (2 osobe za njemački i dvije za engleski).

- priprema i vođenje ekoloških i znanstvenih kreativnih radionica iz naših programa

- tražimo i osobu koja bi se bavila promotivnim aktivnostima i vidljivošću programa i projekata na internetu

Bilo bi idealno da volonteri imaju interes i ljubav  za rad sa djecom na području zaštite okoliša i ekologije te odgoja i obrazovanja za okoliš, kako bi se kasnije u toku školske godine 2015./2016. odmah mogli uključiti u provedbu eko radionica i rad sa djecom.

Uz prijavu na dnu stranice, potrebno je životopis u Europass CV formatu, Europass Language passport i motivacijsko pismo, poslati na email vigea@email.t-com.hr do 15.7.2015., 15 sati. Nakon toga ćemo organizirati razgovore uživo, između 20 i 25.. srpnja 2015.

Organizator: ViGea
Datum početka: 20.08.2015.
Lokacija: Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): ViGea
Lokacija projekta:Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca 7-11
Ciljani broj volontera:7 (do sad se prijavilo 6 volontera)
Datum početka: 20.08.2015
Datum završetka:15.12.2015
Broj sati: 5
Učestalost: tjedno
Od - do: Fleksibilno
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Prevođenje - strani jezici: Engleski, Njemački
Rad na računalu: Osnove rada na računalu, Druga znanja u radu na računalu
Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Kontakt osoba: Nikolina Bošnjak
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: - poželjni studenti i studentice prirodoslovno-matematičkog fakulteta, te učiteljske akademije sa odličnim znanjem navedenih jezika
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: - izgradnja kapaciteta organizacije za održavanje više ekoloških i znanstvenih radionica, obuhvaćen veći broj djece
Očekivani rezultati za volontere: - iskustvo u prevođenju na engleski/njemački- organizacija i provedba radionica za djecu- volonterska knjižica/ugovor, rad sa djecom, mogućnost uključivanja u projektne aktivnosti edukacije koje će se održavati tijekom školske godine, svijest o potrebi odgoja i obrazovanja za okoliš.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.