Gdje sam?

Podrška uključivanju djece s teškoćama u razvoju u redovan sustav predškolskog odgoja

 Proteklih 20 godina Dječji vrtić "Vrbik" uključuje djecu s posebnim potrebama - teškoćama u razvoju u svoje programe(Montessori i Redoviti). Standard kvalitete koji smo postavili nastojimo održati i dalje te su, upravo zbog toga, naše potrebe za osobnim pomagačima kontinuirano prisutne. Iskustvo naše inkluzivne prakse govori da sudjelovanjem osobnog pomagača u životu djeteta ne dobiva samo dijete nego i odrasle osobe ( odgojitelji, osobni pomagači, roditelji), ali i ukupna zajednica u kojoj dijete živi i odrasta. Podrška odraslih osoba do sada se u našim programima ostvarivala kroz različite modele osobnih pomagača ( osobni pomagači angažirani od strane roditelja i tzv. treći odgojitelji, tj. odgojitelji po struci koji su raspoređeni kao osobni pomagači djetetu).

Organizator: dječji vrtić Vrbik
Datum početka: 01.09.2015.
Lokacija: Šetalište J.Gagarina 10, Prisavlje 4, F.Vrančića 9, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): dječji vrtić Vrbik
Lokacija projekta:Šetalište J.Gagarina 10, Prisavlje 4, F.Vrančića 9, Grad Zagreb
Ciljana skupina: Djeca s teškoćama u razvoju
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 01.09.2015
Datum završetka:23.12.2015
Broj sati: 6
Učestalost: tjedno
Od - do: 9-12
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Martina Smiljanić
Web stranica: www,vrtic-vrbik.zagreb.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Aktivnije uključivanje u svakodnevni život grupe i zajednice
Očekivani rezultati za volontere: Praktična znanja i kompetencije za rad s osjetljivim društvenim skupinama: djeca s posebnim potrebama - teškoćama u razvoju.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.