Gdje sam?

Uključivanje "drugih odraslih" u dnevni život dječjih jaslica

 Djeca rane dobi posebno su osjetljiva društvena skupina i iziskuju posebnu skrb i zaštitu odraslih, iz nekoliko razloga. Najprije zbog svojih psihofizičkih osobina i siromašnog životnog iskustva, a onda i zbog ranog odvajanja od svojih primarnih odgajatelja i obiteljskog okružja. U institucije dječjih vrtića djeca ove dobi uključena su kroz različite modele dobne organizacije odgojnih skupina (homogene i heterogene). Zbog potreba i razvojnih obilježja djece rane dobi (fizička briga, njega i brižan odnos, poticajno okruženje i postupci odraslih) nameće se potreba uvođenja više odraslih osoba pedagoškog usmjerenja (tzv. drugih odraslih) u dnevni život djece u jaslicama/vrtiću.

Organizator: dječji vrtić Vrbik
Datum početka: 01.09.2015.
Lokacija: šetalište J.Gagarina 10; F. Vrančića 9; Prisavlje 4, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): dječji vrtić Vrbik
Lokacija projekta:šetalište J.Gagarina 10; F. Vrančića 9; Prisavlje 4, Grad Zagreb
Ciljana skupina: Djeca rane dobi
Ciljani broj volontera:8 (do sad se prijavilo 7 volontera)
Datum početka: 01.09.2015
Datum završetka:23.12.2015
Broj sati: 6
Učestalost: tjedno
Od - do: 8.30 - 12.00
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: /
Kontakt osoba: Martina Smiljanić
Web stranica: www,vrtic-vrbik.zagreb.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Smanjenje stresa roditelja djece jasličke dobi
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje iskustva i znanja o djeci rane dobi, organizaciji odgojno-obrazovnog procesa u kurikulumu rane dobi (jaslice)

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.