Gdje sam?

Besplatna pomoć u učenju

Dragi volonteri, pozivamo vas da se priključite projektu "Besplatna pomoć u učenju"! S obzirom na to da na području Peščenice djeluje jedanaest osnovnih i devet srednjih škola, ovakva vrsta sadržaja koji je besplatan, stoga i svima dostupan, ovom je naselju zaista potrebna. Učenici trebaju vašu pomoć - stoga, ne oklijevajte! Prijavite se kako bismo im zajedničkim snagama pomogli u savladavanju njihovih školskih obaveza!

Organizator: Knjižnice grada Zagreba
Datum početka: 01.10.2015.
Lokacija: Knjižnica Silvija Strahimira Kranjčevića, Zapoljska 1, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Knjižnice grada Zagreba
Lokacija projekta:Knjižnica Silvija Strahimira Kranjčevića, Zapoljska 1, Zagreb
Ciljana skupina: učenici osnovnih i srednjih škola
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 01.10.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: u dane i sate po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika
Komunikacijske vještine
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Prednost imaju volonteri s nastavničkim kompetencijama te osobe za podučavanje fizike, kemije i stranih jezika.
Kontakt osoba: Petra Dolanjski (petra.dolanjski@kzg.hr)
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Knjižnica se profilira kao ustanova koja podupire i osigurava besplatne korisničke usluge, omogućuje pristup znanju i nudi pomoć u njegovom stjecanju svima, teži najvišim standardima projektom koji okuplja volontere obrazovane u području iz kojeg pružaju pomoć u učenju. Korisnicima se omogućuje besplatna pomoć u učenju, nudi im se podrška i osmišljen pristup kako bi svoje školske obaveze izvršili sa što boljim uspjehom, omogućuje im se da svladaju tehnike učenja i pamćenja koje će im koristiti i u daljnjem školovanju, potiče ih se na sustavno i odgovorno učenje.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri imaju priliku poboljšati kreativne tehnike pojašnjavanja gradiva, tehnike rada s djecom koja imaju otpor prema nastavnom gradivu, naučiti kako motivirati dijete da uči te ih poticati da u logičkom razmišljanju koriste indukciju, dedukciju i analogiju.
Komentar organizatora: /

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.