Gdje sam?

Modifikacija ponašanja putem igre

Program "MPPI" je preventivni oblik rada kojem je cilj stvaranje poticajnog okruženja za kvalitetan razvoj djece i mladih u riziku te njihovih obitelji.

Osnovne programske aktivnosti su: radionice za djecu i mlade u riziku koje vode dva voditelja jednom tjedno u trajanju od dva školska sata. U radu se, ovisno o uzrastu članova, njihovim potrebama, željama i interesima, koriste sljedeće metode i sadržaji: igra (vođena i spontana), razgovor i diskusija, interakcijske vježbe, predavanje i demonstracija, procjenjivanje i zapažanje, likovne, glazbene i scenske aktivnosti, pismeno i likovno izražavanje, radne, fizičke i sportske aktivnosti, izvanškolske aktivnosti (izleti, posjeti kazališnim i kino predstavama i sl.).

Individualni rad s djecom i mladima u riziku, ovisno o interesima i potrebama djeteta, provode vanjski suradnici (volonteri) kroz druženje, igru, razgovor, organiziranje kulturno-zabavnih sadržaja, pomoć u učenju i slično.

Obveze volontera na projektu su: 

  • kontakt s djetetom jednom tjedno u trajanju od najmanje 60 minuta, tijekom trajanja školske godine 
  • prisustvovanje grupnom radu – obavezno 2 puta u šk. godini, a može i češće
  • minimalno jednom mjesečno kontakt s djetetovom obitelji (cilj: razmjena informacija o radu s djetetom)
  • minimalno jednom mjesečno kontakt s osobljem škole koju dijete pohađa (cilj: razmjena informacija o radu s djetetom)
  • jednom tjedno kontakt sa voditeljem radionica (prema potrebi i češće)
  • obavezno sudjelovanje na supervizijskim sastancima u skladu s dogovorenom dinamikom
  • prisustvovanje dodatnim edukacijama tijekom trajanja školske godine organiziranih od strane provoditelja programa
  • pisanje i predavanje mjesečnih izvještaja

Organizator: Centar za mladež Zaprešić
Datum početka: 01.11.2015.
Lokacija: terenski rad u školi i domovima korisnika, Zaprešić

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za mladež Zaprešić
Lokacija projekta:terenski rad u školi i domovima korisnika, Zaprešić
Ciljana skupina: djeca i mladi u riziku
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 0 volontera)
Datum početka: 01.11.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: fleksibilno, prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Drugo

interes za rad s djecom u riziku
Posebni zahtjevi: studenti socijalne pedagogije, socijalnog rada, pedagogije, psihologije ili stručnjaci koji su završili diplomski studij
Kontakt osoba: Anamarija Juroš
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Očekuje se da će se provedbom ovog projekta doprinijeti smanjenju i/ili uklanjanju rizičnih faktora. Djeci i roditeljima pružat će se podrška i pomoć koja će osigurati stvaranje poticajnog okruženja za kvalitetan razvoj djece i mladih.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Djeca koja će biti uključena u radionice će naučiti osnovna pravila komuniciranja, razumjeti će sličnosti i razlike među sobom te kako prihvatiti drugačije od sebe,upoznat će se s dječjim pravima, naučit će kako planirati učenje i tehnike učenja, steći vještinu aktivnog slušanja i ja poruka, naučit će kako se nositi s frustracijama te kako nenasilno rješavati sukobe i sl. Roditelji djece koja su uključena u radionice imat će priliku putem edukativnih radionica i tribina unaprijediti svoje roditeljske vještine i kompetencije, znat će procijeniti vlastite postupke prema djetetu, razvit će vještinu postavljanja granica, naučit će kako kvalitetno provoditi slobodno vrijeme s djecom, iskustveno će raditi na razvoju vlastitog i dječjeg samopoštovanja i stvaranja pozitivne slike o sebi i sl.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će imati priliku steći nova znanja i vještine, imat će iskustvo rada s djecom, volontiranjem će si omogućiti stjecanje preduvjeta za grupni rad na Programu MPPI, imat će mogućnost upoznavanja s djelatnicima i funkcioniranjem osnovne škole, organizirane supervizije i edukacije putem kojih će se osobno i profesionalno rasti i razvijati.
Komentar organizatora: Volonteri će moći sudjelovati i na edukativnim izletima koji su jednom mjesečno tijekom trajanja provedbe projekta organizirani za djecu koja pohađaju radionice.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.