Gdje sam?

STAVi - projekt osnaživanja Vijeća učenika za aktivno i odgovorno djelovanje

Projekt "STAVi" je projekt osnaživanja Vijeća učenika za aktivno i odgovorno djelovanje, gdje se putem projektnih ahtivnosti želi doprinijeti razvoju demokracije te učenja ljudskih prava u životu osnivnih škola. 

Aktivnosti projekta u kojima će sudjelovati volonteri su: 

  • sastanci projektnog tima - kontinuirano tijekom trajanja projekta
  • pomoć pri održavanju radionica za Vijeće učenika - održavaju se u prostoru OŠ, svaki tjedan u trajanju od 2 školska sata, učenici su podijeljeni u dvije grupe prema dobi te jednu grupu čine učenici od 1. do 4., a drugu učenici od 5. do 8. razreda, kroz radionice obrađujemo teme: dječja i ljudska prava, prava i dužnosti predsjednika razrednih odjeljenja i članova Vijeća učenika (definirano Statutom škole i Zakonom o odgoju i obrazovanu u osnovnim i srednjim školama), komunikacijske vještine, vještine prezentiranja, vještine pregovaranja, sudjelovanje u donošenju odluka, volontiranje, aktivno djelovanje.
  • podrška i pomoć u organizaciji i provođenju sastanaka Vijeća učenika - tijekom drugog polugodišta, svaka dva tjedna 
  • podrška i pomoć predstavnicima Vijeća učenika tijekom informiranje učenika svih razrednih odjela satovima razredne zajednice
  • aktivnosti usmjerene povećanju interesa u javnosti, po potrebi
  • pomoć pri organiziranju akcije za opće dobro 

Projekt "STAVi" provodimo od 1.7.2015. do 31.8.2016. u OŠ Ljudevita Gaja, Zaprešić i OŠ Pavao Belas, Brdovec. Ciljani korisnici su učenici i učitelji.

U sklopu projekta STAVi nastoji se djeci i mladima omogućiti da odgojem i obrazovanjem izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu dodatno znanje i vještine te pridonesu promicanju i aktivnome prakticiranju ljudskih prava, kao i da postanu aktivni građani našega društva, ali jednako tako da steknu nova znanja i vještine te nauče kako pridonijeti kvaliteti svoga života i života drugih ljudi.

Organizator: Centar za mladež Zaprešić
Datum početka: 16.10.2015.
Lokacija: OŠ Ljudevita Gaja, OŠ Pavao Belas, Zaprešić, Brdovec

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za mladež Zaprešić
Lokacija projekta:OŠ Ljudevita Gaja, OŠ Pavao Belas, Zaprešić, Brdovec
Ciljana skupina: učenici osnovnih škola (predstavnici razrednih odjeljenja)
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 16.10.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: fleksibilno, prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Podučavanje
Drugo

interes za rad s djecom
Posebni zahtjevi: studenti društvenih i humanističkih fakulteta, osoba koja posjeduje znanja o dječjim i ljudskim pravima, dobre prezentacijske vještine
Kontakt osoba: Anamarija Juroš
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Kroz sudjelovanje u projektnim aktivnostima učenici razvijaju kompetencije koje će moći koristiti tijekom svog života. Komunikacijske, prezentacijske i pregovaračke vještine potrebne su tijekom školovanja i rada neovisno o području kojim će se učenici baviti. Znanje o dječjim i ljudskim pravima, stavovi i ponašanja potrebni za vršenje dužnosti člana Vijeća učenika utjecat će na razne životne situacije u kojima se nađu te na njihovo aktivno djelovanje u zajednici u kojoj žive. Poučavanjem o ljudskim pravima te učenjem aktivnog zagovaranja i djelovanja u cilju zaštite prava i interesa učenika djelujemo na odgoj djece u aktivne građane čime omogućujemo nastavak djelovanja rezultata i ciljeva projekta nakon formalnog završetka projekta. Uključivanjem roditelja, učitelja i ostalih učenika osnovne škole (ne samo članova Vijeća učenika) utječemo na njihovu informiranost o dječjim i ljudskim pravima te potičemo njihovu zainteresiranost za ostvarivanje prava djeteta na sudjelovanje u donošenju odluka. Rezultati projekta utječu na zajednicu u kojoj se projekt provodi (osnovnu školu i lokalnu zajednicu) čime osiguravamo trajnost pozitivnih promjena.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Na kraju provedbe projekta učenici će: znati ljudska prava i prava djeteta, znati vlastita prava i dužnosti propisane Zakonom i Statutom škole, kvalitetnije komunicirati, uspješnije prezentirati, misliti kritički, biti odgovorni, biti aktivni, uključivati se u procese donošenja odluka, zagovarati prava i interese učenika koje predstavljaju. Roditelji i učitelji će: znati prava i obveze Vijeća učenika, poticati učenike na aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka, uključivati učenike u procese donošenja odluka. Šira javnost/lokalna zajednica će: znati prava i obveze Vijeća učenika, s većim interesom pratiti djelovanje Vijeća učenika, biti upoznata s pravom djeteta na sudjelovanje u procesu donošenja odluka.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će steći novo iskustvo, nova znanja i vještine kroz rad s djecom, imat će priliku sudjelovati na edukaciji, imat će priliku razvijati se na osobnoj i profesionalnoj razini i sl.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.