Gdje sam?

"VOZI" - Volontiram, organiziram, znam i iniciram - pružanje pomoći u učenju djeci slabijeg socijalnog i ekonomskog statusa

Projekt "VOZI" - Volontiram organiziram znam i iniciram potiče mlade na području Grada Zaprešića i Zagrebačke županije na aktivno sudjelovanje u društvu kroz volontersko pružanje pomoći djeci i mladima u odrastanju.

Provedba projekta pridonosi aktivnom sudjelovanju mladih i omogućuje im stjecanje iskustva, znanja i vještina.

Osnovne programske aktivnosti u koje su uključeni i volonteri su:

  • edukacije volontera- 2 -3 puta tijekom trajanja projekta
  • organizacijski i radni sastanci voditelja i koordinatora sa volonterima jednom mjesečno pružaju volonterima informacije o novostima na projektu i u udruzi CZMZ, razgovor o organizacijskim pitanjima 
  • supervizija volontera provodi se kroz grupni i individualni rad - supervizijsku grupu sačinjavaju 8 do 12 volontera i jedan supervizor, održava se jednom mjesečno u trajanju od dva sata, kontinuirano tijekom trajanja projekta, individualni supervizijski susreti se održavaju ovisno o potrebama volontera 
  • individualni rad volontera s djecom pruža djeci pomoć u razvoju akademskih i socijalnih vještina, organizirano provođenje slobodnog vremena i druge aktivnosti ovisno o interesima
  • pisanje mjesečnih izvještaja o radu s djetetom

Projekt se provodi kontinuirano od 2012. godine. Ove godine je podržan od Ministarstva s politike i mladih i traje od 01.listopada 2015. pa sve do 30.lipnja 2016.

Organizator: Centar za mladež Zaprešić
Datum početka: 01.11.2015.
Lokacija: terenski rad u školi i domovima korisnika, Zaprešić

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za mladež Zaprešić
Lokacija projekta:terenski rad u školi i domovima korisnika, Zaprešić
Ciljana skupina: djeca s poteškoćama u učenju
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 01.11.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: fleksibilno, prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski, Njemački
Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Drugo

interes za rad s djecom
Posebni zahtjevi: punoljetne osobe
Kontakt osoba: Anamarija Juroš
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Dugoročne promjene koje se postižu provedbom predloženog projekta/programa najviše će se odraziti na povećanje broja volontera (mladih i ostalih građana) koji će se uključiti u djelovanje i rad Centra za mladež Zaprešić. Taj broj će se povećati zahvaljujući i povećanju educiranih i osnaženih zaposlenika i koordinatora projekata koji će biti sposobni planirati aktivnosti unutar vlastitih projekata koji će doprinijeti realizaciji općeg i specifičnog cilja ovog projekta. Promjene, osim na organizacijskom nivou Centra za mladež Zaprešić, osigurat će se i za pojedince - npr. volonteri će steći određene kompetencije, povećati svoje samopouzdanje, osnažiti osjećaj korisnosti i ojačati povezanost s lokalnom zajednicom, postat će proaktivni sugrađani pa će se dugoročne promjene moći uočiti i odraziti i na samu kvalitetu življenja u ovoj lokalnoj zajednici jer će se umreženi, educirani i inicijativni građani potaknuti za daljnje razvijanje volonterstva. Također, projektom će se svakako povećati osjećaj zajedništva jer će se povećanjem broja volonterskih projekata, a sukladno tome i broj volonterskih pozicija, razbiti predrasude, povećati tolerancija, smanjiti društvena netrpeljivost i sl. Društvene promjene u zajednici koje su u ovom projektu promovirane svakako stvaraju dobar temelj za daljnji razvoj volonterskog menadžmenata i jačanje aktivnog sudjelovanja mladih u društvu na lokalnoj i regionalnoj (područnoj), pa sukladno tome i na nacionalnoj razini.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Očekujemo da će 50% djece iz socijalno i materijalno ugroženih obitelji koji su korisnici pomoći u učenju imati razvijenije radne i organizacijske vještine, znat će primjenjivati neke nove tehnike učenja, imat će manje negativnih ocjena. Očekujemo da će 50% djece korisnika biti osnažena, da će imati razvijenije komunikacijske i socijalne vještine i sl.
Očekivani rezultati za volontere: Očekujemo da će broj volontera u odnosu na ranije godine na programima i projektima Centra za mladež Zaprešić povećati za više od 50%. Također, očekujemo da će 50% volontera procijeniti napredak u vlastitim komunikacijskim i prezentacijskim vještinama, povećanju samopouzdanja i vlastitog osjećaja korisnosti.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.