Gdje sam?

Animator u bolnici na projektu OKI - ozdravljenje kroz igru

„Ozdravljenje kroz igru“ - OKI preventivni je projekt udruge Igra čija je svrha psihosocijalna potpora oboljelima od malignih/kroničnih bolesti.
Opći su ciljevi projekta poboljšati kvalitetu života djece s kroničnim bolestima tijekom boravka u bolnici te osigurati njihovim roditeljima podršku tijekom svladavanja specifičnih poteškoća. Projekt se provodi u Klinici za pedijatriju KBC „Sestara milosrdnica“ u Zagrebu.
Osnovne projektne aktivnosti usmjerene su na pružanje podrške i pomoći djeci i njihovim roditeljima kroz igraonice. Igra ima ključnu ulogu, kako u nošenju s bolešću, tako i u oporavku. Kroz igraonice djeca sadržajno provode slobodno vrijeme u bolnici, a isto tako kroz različite vrste aktivnosti (igru, pjevanje, čitanje priča, kreativne radionice) utječe se na smanjenje emocionalnog stresa kod djece izazvanog hospitalizacijom.

Volontera na projektu OKI očekuju sljedeći zadaci:
• Poticanje pacijenata na igru i sudjelovanje u igrama
• Provođenje strukturiranih igraonica 
• Pri provođenju aktivnosti vođenje računa o dobi, spolu, fizičkim mogućnostima i kulturološkim potrebama pacijenata prilikom pripreme za rad i tijekom provedbe aktivnosti
• Vođenje računa o potrebnom radnom materijalu i opremi za rad (uzimanje i spremanje natrag, održavanje istog, naručivanje novog materijala)
• Najavljivanje svog dolaska na Kliniku odgajateljici i u dogovoru s njom provođenje aktivnosti po sobama ili u dnevnom boravku
• Održavanje okruženja za igru čistim i sigurnim
• Dočekivanje pacijenata i posjetitelja u dnevnom boravku Klinike
• Poštivanje pravila povjerljivosti

Organizator: Igra
Datum početka: 02.11.2015.
Lokacija: Vinogradska cesta 29, Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Igra
Lokacija projekta:Vinogradska cesta 29, Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: djeca i mladi s kroničnim oboljenjima koji borave u
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 02.11.2015
Datum završetka:27.10.2015
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: 9:00 - 12:00
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Vedrana Topić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Volonteru/ki bit će osigurano: • Upoznavanje s kontakt osobom na Klinici za pedijatriju • Prostor za rad • Majica projekta za volontiranje • Materijale za provedbu aktivnosti • Potrebnu edukaciju za tvoju ulogu u projektu (4 poludnevne edukacije) • Kontinuirana podršku kroz supervizije u prostoru udruge Igra (sati supervizije uključeni su u navedeni broj sati volontiranja) • Upis volonterskih sati u volontersku knjižicu
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Poboljšanje kvalitete života djece s kroničnim bolestima tijekom boravka u bolnici te podrška njihovim roditeljima tijekom svladavanja specifičnih poteškoća.
Očekivani rezultati za volontere: • Prilika da se pomogne i uljepša boravak u bolnici djeci, mladima i njihovim obiteljima • Prilika za dobivanje priznanja za vlastiti doprinos • Stjecanje praktičnog iskustva u radu s djecom i mladima • Mogućnost stjecanja socijalnih i profesionalnih kontakata
Komentar organizatora: Poželjne osobine, vještine i iskustvo koje očekujemo: • povjerenje • predanost • strast • prihvaćanje različitosti • poštovanje • odgovornost za sebe • odgovornost za druge • brižnost • pouzdanost • iskustvo u organiziranju i provedbi radionica za djecu i mlade Molimo zainteresirane volonterke i volontere da na adresu voditeljicavolontera@udrugaigra.hr pošalju životopis i motivacijsko pismo.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.