Gdje sam?

"Izlasci u zajednicu"

Projekt "Izlasci u zajednicu" odvija se od studenog tekuće godine, a predviđa se nastavak u idućoj 2016. godini. Projektne aktivnosti odvijaju se 1xmjesečno a obuhvaćaju sudjelovanje u izlascima sa djecom i mladima s teškoćama na neko događanje u Gradu Zagrebu. U mjesecu studenom to je odlazak na sajam knjiga "Interliber", a u prosincu na Adventski sajam u Gradu Zagrebu. Neka od mjesta i događanja koja smo posjetili u prošloj godinu su Tržnica Trešnjevka; dječji park; Muzej suvremene umjetnosti, Muzej automobila, Festival jednakih mogućnosti i sl. Volonteri sudjeluju u aktivnostima kao asistenti djeci i mladima i pomažu im u kretanju kroz grad; biranju knjiga i kupnji knjiga na Interliberu; asistiraju im u aktivnostima na radionicama (npr. u Muzeju starih automobila); pomažu im prilikom naručivanja i konzumiranja pića u trenucima odmora; sudjeluju u igri s djecom u obližnjem dječjem parku i sl. Sa volonterima i skupinom djece i mladih s teškoćama izlaze i stručni djelatnici, njegovatelj i medicinska sestra. Broj potrebnih volontera ovisi o broju djece i mladih koji iz Centra idu na određeno događanje, šetnju, radionicu i sl. Projektne aktivnosti se odvijaju radnim danom u prijepodnevnim satima.

Organizator: Mali dom - Zagreb
Datum početka: 10.11.2015.
Lokacija: Baštijanova 1d, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Mali dom - Zagreb
Lokacija projekta:Baštijanova 1d, Grad Zagreb
Ciljana skupina: djeca i mladi s teškoćama zdravlja
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 9 volontera)
Datum početka: 10.11.2015
Datum završetka:23.12.2015
Broj sati: 40
Učestalost: mjesečno
Od - do: 9,00 - 13,00
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Mirjana Marojević
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Bitno je da volonteri koji se prijave za ovaj projekt imaju mogućnost samostalnog dolaska na mjesto dogovora ili pred Dnevni centar, te da budu u udobnoj obući i odjeći kako bi mogli pomoći djeci i mladima u kretanju pomoći njihovih adaptiranih kolica.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Dnevni centar Mali dom će uz pomoć volontera uspješno odraditi predviđene aktivnosti i imati mogućnost izaći sa većim brojem korisnika na predviđena događanja u lokalnoj zajednici. Korisnici će moći izaći na ona mjesta u Gradu koja su im bez pomoći asistenata/volontera nedostupna ili teško dostupna i moći će primjeniti naučeno u stvarnim životnim situacija u svojoj lokalnoj zajednici.
Očekivani rezultati za volontere: Senzibiliziranje volontera i šire javnosti na potrebe djece i mladih sa utjecajnim teškoćama zdravlja (višestruke teškoće, oštećenje vida sa dodatnim teškoćama). Stjecanje konkretnih iskustava u komunikaciji sa djecom i mladima s teškoćama zdravlja kao i uvid u potrebe ove korisničke skupine s obzirom na dostupnost javnih službi i usluga u lokalnoj zajednici.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.