Gdje sam?

Volontiranje u Odsjeku za odnose s javnošću NSK

Odsjek za odnose s javnošću NSK redovito organizira događanja vezana uz programe Knjižnice, sudjeluje u razvoju strateških projekata i prikuplja sredstva za njihovu izvedbu.


Od 10. do 30. studenoga 2015. pipremamo veliku izložbu povodom 400. obljetnice tiskanja knjigeFausta Vrančića Machinae Novae,  potrebna nam je pomoć volontera za pripremu i njezino postavljanje te dežurstvo na info pultu.

Organizator: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Datum početka: 09.11.2015.
Lokacija: Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Lokacija projekta:Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb
Ciljana skupina: Akademska zaednica i šira javnost
Ciljani broj volontera:8 (do sad se prijavilo 7 volontera)
Datum početka: 09.11.2015
Datum završetka:30.11.2015
Broj sati: 50
Učestalost: tjedno
Od - do: od 9 do 14 i od 14 do 19
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika
Komunikacijske vještine
Kontakt osoba: Sandi Antonac
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Projekt će omogućiti promociju novih programa i usluga Knjižnice, a time i njihovu dostupnost korisnicima i široj zajednici.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Projekt će doprinijeti izvedbi strateških programa Knjižnice koje ne bi bilo moguće ostvariti redovitim aktivnostima i sredstvima.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će kroz projekt upoznati djelovanje i značaj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, sudjelovati u izvedbi strateških programa važnih za cijelu zajednicu i susresti se s problematikom razvoja na polju kulture i znanosti.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.