Gdje sam?

"Učinite prvi korak"

U okviru projekta programa „Učinite prvi korak“, financiranog od Europske Komisije, od 27.11.-04.12. 2015. provodi se rehabilitacijski seminar nezaposlenih slijepih i slabovidnih osoba sa svrhom povećanja radnih kompetencija i konkurentnosti na tržištu rada kroz upoznavanje sa specifičnim rješenjima za pristupačnost npr. adaptivne tehnologije, tiflotehnička pomagala, prava i mogućnosti, svakodnevne vještine. Edukacija se provodi u Edukacijsko-rehabilitacijskom kampu slijepih Premantura u Istri.

Volonteri će biti angažirani kao videći pratitelji polaznicima rehabilitacijskog seminara, te pružati tehničku podršku članovima projektnog tima. Konkretne aktivnosti uključuju podršku slijepim i slabovidnim osobama u orijentaciji i kretanju, osiguranje pristupačnosti prostora za održavanje seminara, posredovanje bitnih informacija iz okoline slijepim osobama i drugu potrebnu podršku u svakodnevnim vještinama za vrijeme provođenja seminara.

Za vrijeme trajanja seminara traži se kontinuirano prisustvo volontera i njihovo aktivno sudjelovanje. Volonteri će prije samog seminara biti pozvani na razgovor i kratki trening vještina vezanih uz pristup slijepoj osobi.

Organizator: Hrvatski savez slijepih
Datum početka: 27.11.2015.
Lokacija: Runke 17, Premantura, Premantura (kraj Pule)

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrvatski savez slijepih
Lokacija projekta:Runke 17, Premantura, Premantura (kraj Pule)
Ciljana skupina: Slijepe i slabovidne nezaposlene osobe
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 27.11.2015
Datum završetka:04.12.2015
Broj sati: 10
Učestalost: svakodnevno
Od - do: 8:30 - 21:30 s pauzama
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Kosta Bekić
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Postoji mogućnost uključivanja volontera u još jednu edukacijsku radionicu koje će se održavati u veljači 2016. godine.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Hrvatski savez slijepih će u suradnji s volonterima provesti kvalitetnu edukaciju na kojoj će korisnici edukacije, 20 slijepih i slabovidnih osoba, imati priliku poboljšati svoje radne kompetencije i obogatiti mrežu socijalnih kontakata.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri imaju priliku steći znanja i vještine u radu sa slijepim i slabovidnim osobama, prvenstveno vještine vezane uz pristup i podršku slijepoj osobi pri orijentaciji i kretanju te posredovanju informacija iz okoline. Iskustva koja će steći u radu sa slijepim osobama kao socijalno osjetljivom i često marginaliziranom skupinom zasigurno će pridonijeti njihovom profesionalnom i osobnom rastu, te će imati prilike osobno upoznati i formirati vlastite stavove prema populaciji koja je često izložena stereotipnom i negativnom prikazu.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.